'Ik wil mijn diploma halen. Dat gevoel heb ik nog nooit gehad'

Een buurthuis in de Schilderswijk dient nu ook als schoolgebouw. Mbo'ers volgen er les en doen hun stage in de wijk waar ze wonen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

VAN ONZE VERSLAGGEVER BART DIRKS

DEN HAAG - De buren van Eugenie Debisarun (20) hebben haar al verbaasd gevraagd: wat doen jij en al die andere jongeren opeens in De Burcht? 'Ik heb ze gezegd: kom snel eens kijken, dan geef ik jullie thee. Dat is het leuke van een school in het buurthuis. Iedereen is welkom.'

De hindoestaanse Eugenie is een van de zestig studenten van de School voor Zorghulp en Helpende Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan die vorige week hun opleiding zijn begonnen in De Burcht, een buurthuis in hartje Haagse Schilderswijk waar de meesten ook wonen. Mbo'ers van de School voor Bouw en Infra hebben muren verplaatst en de boel geschilderd. Op de eerste verdieping zijn nu twee frisse klaslokalen, compleet met etalagepoppen in ziekenhuisbedden.

Dat de Schilderswijk geen doorsneebuurt is, blijkt wel als de studenten tijdens een les over het examenreglement spontaan over hun alledaagse leven beginnen. De meisjes zeggen 's avonds bijna allemaal pepperspray op zak te hebben. 'Ja juf, ik snap dat u ervan schrikt, maar dit is niet geen Ypenburg of Wateringen', zegt een jongen. 'Als Marokkanen me uitschelden voor kankerneger en ze willen vechten, dan krijgen ze een dreun. Anders blijven ze bezig.' Een klasgenote met hoofddoekje vult aan: 'Het is niet normaal, maar dit is hoe we zijn opgegroeid.' Een derde: 'Als je hier ruzie hebt, is het slaan of geslagen worden.'

Het door bezuinigingen getroffen buurthuis De Burcht is het vierde 'lerend wijkcentrum' van Den Haag. Vandaag is de feestelijke opening. In de grootste achterstandswijk van de stad hopen de gemeente, welzijnsorganisatie Zebra en ROC Mondriaan twee vliegen in één klap te slaan. De jongeren vinden dicht bij huis een zinnige praktijkstage, de buurt krijgt de voorzieningen waaraan de bewoners behoefte hebben.

'We gaan ongelooflijk veel projecten starten', belooft onderwijsmanager Patrick Bouvy van het roc. 'Wat precies, hangt af van wat de wijk van ons wil.' De leerlingen volgen een opleiding van anderhalf jaar. Naast lessen als Nederlands, huishoudkunde, EHBO, rekenen en burgerschap zijn er stages in bejaardenhuizen, scholen en zorgcentra. 'We gaan de thuiszorg natuurlijk niet beconcurreren, maar wel helpen met kleine klusjes als boodschappen doen en bedden opmaken.'

Den Haag telt al drie lerende wijkcentra, een concept dat in 2011 de Haagse Onderwijsprijs kreeg. De ervaring is dat een hoger percentage leerlingen er de eindstreep haalt dan wanneer de lessen gewoon op school zijn. De theorie sluit dichter aan bij de praktijk, er wordt minder gespijbeld en de onderlinge sociale controle is groter.

Ook besluiten meer jongeren door te leren, zodat ze uiteindelijk een mbo-diploma op niveau 3 of 4 halen. Onderwijswethouder Ingrid van Engels- hoven (D66) ziet dat als een groot pluspunt. 'De Haagse beroepsbevolking is relatief laag opgeleid, als je ons vergelijkt met Amsterdam of Utrecht. Iedere leerling die een treetje hoger zet, is meegenomen. We moeten een kwetsbare doelgroep binden en boeien.'

Van Engelshoven had in december nog een potje van 53 duizend euro over. Met die eenmalige bijdrage zijn het buurthuis en het roc aan de slag gegaan. Verder blijven de beurzen gesloten. 'We gebruiken de ruimte en geven er heel veel handjes voor terug', zegt onderwijsmanager Bouvy.

Na afloop van de les relativeert Eugenie Debisarun de eerdere opwinding bij haar klasgenoten over de Schilderswijk. 'Als ik op straat word uitgemaakt voor hoer, loop ik gewoon door zonder om te kijken. Het doet me niets. Ik heb een tijdje in Scheveningen gewoond en daar had je ook van die jongens.'

Ze wil later een baan in de verslavingszorg en hoopt vurig dat ze met haar klas een verschil kan maken in de Schilderswijk. 'Dit gebied tussen Vailliantlaan en Hoefkade staat slecht bekend. Deze wijk moet veiliger en leuker worden. Ik heb eens een soort buurtfeestje georganiseerd, maar bijna niemand durfde te komen.'

Ze is vijf jaar niet naar school geweest. 'Nu merk ik in de klas dat ik me al erger aan vijf minuten verspilde tijd. Ik wil mijn diploma halen. Dat gevoel heb ik nog nooit in mijn leven gehad.'

Steun van studenten

Buurthuis De Burcht biedt onderdak aan het vierde 'lerend wijkcentrum' dat ROC Mondriaan met welzijnsorganisaties heeft opgericht. Wijkbewoners en zorginstellingen kunnen er ondersteuning aan de studenten vragen. Het biedt jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt een opleiding en een stage in hun eigen woonomgeving. De studenten kunnen met en voor bewoners boodschappen doen, koken, de was doen of schoonmaken. Ze kunnen helpen bij een kinderfeestje, een wandelinge maken met oudere mensen of helpen bij de persoonlijke verzorging. De initiatiefnemers zien het ook als een manier om de bezuinigingen te verzachten op de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In andere gemeenten bestaan vergelijkbare wijkleerbedrijven.

undefined

Meer over