'Ik hoop nog een grote stap te zetten'

Tob Swelheim laat zich van zijn charmante kant zien. De parlementariërs die vandaag in een cruciaal debat over de toekomst van zijn bedrijf Nuon beslissen, krijgen een compliment....

Voor energie- en waterbedrijf Nuon staat er vandaag veel op het spel. Het bedrijf komt met de jaarcijfers - de omzet is inmiddels bijna 10 miljard gulden - en een Kamermeerderheid lijkt aan te sturen op uitstel van privatisering van elektriciteitsbedrijven. De PvdA wil zelfs het netwerk van stroomdraden altijd in overheidshanden houden. 'Als het netwerk niet meegaat in de privatisering, zullen we driekwart van onze waarde verliezen. Nuon zal dan worden overgenomen door een buitenlandse partij.'

De angst voor privatisering komt voort uit de energiecrisis in het Amerikaanse Californië. Ten onrechte, vindt Swelheim. 'Het netwerk heeft niets met Californische toestanden te maken. Daar kunnen de distributeurs hoge prijzen niet doorberekenen. Dat verklaart de crisis.' De vrije markt is voor de consument juist een zegen. 'Afgezien van BTW en ecotax gaan de prijzen omlaag. Dat weet ik zeker.'

Swelheim begrijpt de terughoudend van Kamerleden wel. 'De politiek staat voor de bescherming van de burger. Stroom is dan heel belangrijk.' Graag legt hij nogmaals uit, dat Nuon de belangen van de klant ook centraal stelt. 'Nuon heeft vier belangrijke stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten en de maatschappij.'

Voormalige nutsbedrijven als NS, KPN en UPC krijgen altijd veel kritiek. Zo ook Nuon. Het contact met de klanten is beroerd, de service voor verbetering vatbaar. 'In het gedruis van de reorganisatie, loopt de communicatie met 2,5 miljoen klanten wel eens mis.' De reden? 'Nuon komt voort uit vier verschillende ondernemingen, die op hun beurt weer uit diverse bedrijven zijn opgebouwd. Kortom, we moeten acht à tien klantensystemen integreren.' Swelheim belooft beterschap. 'Niet morgen, maar het gaat ons dit jaar lukken de problemen te overwinnen.'

De baas is niettemin tevreden over Nuon. 'Met de integratie van de bedrijfsonderdelen en de kostenbeheersing loopt het goed. Ook ons vermogen om nieuw talent te werven en vast te houden, stelt me tevreden.'

Nuon kocht vorige week een waterbedrijf in de VS voor bijna een miljard gulden. 'Dat je voor zo'n bedrag een basis in Amerika kan kopen, noem ik een wonder.' Nuon wil groot worden in zowel water als energie. 'We zijn een marketingorganisatie die meerwaarde levert aan onze klanten.'

Het Nederlandse waterbedrijf mag Nuon niet privatiseren. Maar onder regie van oud-minister Wijers werkt Nuon aan een oplossing. 'We kunnen minderheidsaandeelhouder zijn, maar in het buitenland toch aantonen dat we een miljoen waterklanten bezitten.'

De verkoop van natuurstroom is goed voor het imago van Nuon. 'De maatschappij is een belangrijke stakeholder. Daar komt onze lol voor duurzame energie uit voort. Dat wil niet zeggen dat we al ons geld in het milieu stoppen. Het gaat om de balans.'

Swelheim is opgelucht dat hij van de bemoeienis met Vitesse af is. Nuon was acht jaar sponsor van de Arnhemse club. 'We waren er met sponsoring vroeg bij. Onder het motto: wie het eerste beweegt, heeft het meeste effect. Nou, dat hebben we geweten. Jarenlang hebben we voortreffelijk samengewerkt, maar het laatste jaar was er geen positieve bijdrage. Klanten, maar vooral ook medewerkers waren kwaad. Ze vinden het niet leuk om te werken voor een bedrijf waar altijd veel gedoe is.'

Oud-hoofdofficier H. Vrakking moet Vitesse weer op het rechte spoor brengen. 'Een daadkrachtige man, die niet vereenzelfigd wordt met wat voor gedoe dan ook.'

Over anderhalf jaar wordt Swelheim 65. 'Maar dat wil niet zeggen dat ik stop. Graag hoop ik nog een grote stap te zetten. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een fusie.' Energiebedrijf Essent is het meest geschikt, maar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal die fusie niet toestaan. 'Jammer. Het zou geweldig zijn om de krachten met een Nederlandse partner te bundelen en Europa in te trekken.'

Meer over