'Ik hoop echt dat president Milosevic tot inkeer komt'

Lange tijd blijft het stil als een verslaggever meldt dat de eerste bommen vallen in Joegoslavië. 'Ja, dat kan zijn', is de enige zin die uit de mond van de premier luidt....

Later, als de persconferentie is afgelopen, toont premier Kok meer emoties. 'Dit doen we niet voor niets. We moeten zorgen dat het geweld zo snel mogelijk wordt beëindigd. Ik zal de dag en het uur prijzen dat dit mogelijk is. Ik hoop echt dat president Milosevic tot inkeer komt.' Achteraf blijkt dat tijdens Koks reactie, de eerste bom nog moest vallen.

Kok had de hele dag met zijn collega's uit de rest van de EU opgesloten gezeten in een vergaderzaal om te praten over hervormingen en een nieuwe Commissievoorzitter. Maar de eerste dag van hun top werd volledig overschaduwd door Kosovo.

Bondskanselier Schröder gaf een eigen persconferentie. Maar hij had uitsluitend ruimte voor zijn eigen triomf: de benoeming van Prodi. Hij weigerde op Kosovo in te gaan.

Zo had ieder van de EU-premiers en presidenten zijn eigen manier om met het nieuws om te gaan. President Chirac kwam zijn hotel niet uit. Met de Franse driekleur op de achtergrond sprak hij op presidentiële wijze de natie toe. Voor vervelende vragen was de president niet in.

De deelnemers van de top hadden wel een verklaring: 'Op de drempel van de 21ste eeuw kan Europa geen humanitaire catastrofe in haar midden toelaten. Een agressor moet weten dat hij een hoge prijs moet betalen. Dat is de les die wij uit de twintigste eeuw hebben geleerd.'

Meer over