Ik heb geen spijt van mijn besnijdenis

'Het kabinet moet jongensbesnijdenis strafbaar stellen.' Het Tweede-Kamerlid Hirsi Ali (VVD) heeft dit zondagavond gezegd in het televisieprogramma Het geluk van Nederland....

Als Marokkaanse moslim, 42 jaar oud, heb ik helemaal geen spijt van mijn besnijdenis. En dat zal ik zeker doen bij mijn zoon. Besnijdenis van mijn dochtertje? Geen sprake van! Omdat ik geen Somaliben.

Het Arabische woord voor besnijdenis is 'al-Chit. De koran geeft hiervan geen beschrijving of voorschrift. In grote delen van de moslimwereld wordt de besnijdenis ook 'tahara' (reiniging) genoemd. De verbintenis met hygi ligt dan ook voor de hand. Moslimgeleerden dateren dit gebruik uit de tijd van profeet Abraham.

In Rotterdam is de stichting alChitopgericht die groepsbesnijdenissen in Nederland organiseert. Dergelijke bijeenkomsten hebben een feestelijk karakter en de jongetjes worden die dag als een prinsje behandeld.

Ze liggen in een rij bedjes opgesteld en ontvangen daar na de besnijdenis cadeautjes en felicitaties van hun familie. Bij de besnijdenis thuis zit het jongetje vaak op schoot bij zijn vader of een oom.

In de koran of in de woorden van de profeet Mohammed komt inderdaad vrouwenbesnijdenis in canonieke vorm niet voor. De enige keer dat de profeet erover spreekt vormt een duidelijke aanwijzing voor een geleidelijke afschaffing van dit gebruik.

Omdat onbesneden vrouwen in sommige gebieden als Somalif Zuid-Egypte uitgesloten kunnen worden van het huwelijks-en stamleven, vindt de bewustwording en afschaffing van dit gruwelijke gebruik veel te traag ingang.

Meer over