LEZERSBRIEVEN

'Ik geloof niets van Sjarapova's verhaal'

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 11 maart.

De Russische tennisster Maria Sharapova. Beeld anp
De Russische tennisster Maria Sharapova.Beeld anp

Brief van de dag:

Maria Sjarapova tennist formidabel en ze komt over als een intelligente vrouw. Daarnaast blijkt ze goed te kunnen acteren, zo blijkt uit de rol die ze speelde: die van een door een lelijke dokter misleid, onoplettend meisje. Ik geloof helemaal niets van dat verhaal.

Was ze, in de tien jaar (!) dat ze meldonium gebruikte, echt niet slim genoeg om zelf iets te lezen over dit dubieuze medicament, om haar arts daar kritisch over te bevragen? Op een willekeurig spreekuur in een Hollands dorp krijgt de arts over paracetamol moeilijker vragen. Sjarapova heeft, voor zover ze het ons zelf vertelt, geen ernstige ziektes logisch, anders zou ze niet zo goed kunnen sporten. Ze houdt het vaag: er waren 'verschillende gezondheidsproblemen en er is diabetes in de familie', dat soort dingetjes.

Meldonium werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de bio-industrie als groeistimulans bij kippen. Of die er harder van gingen lopen is onbekend. Het werd in Letland doorontwikkeld voor de behandeling van hartfalen en kransslagaderlijden. Dat zijn ernstige ziekten. Hard bewijs over de werkzaamheid van meldonium bij deze aandoeningen ontbreekt overigens. Daarom is het alleen in Rusland en in een paar omringende landen beschikbaar, niet in Europa en niet in de VS. Sjarapova woont in Amerika, ze betrekt het medicijn kennelijk via omwegen uit het Oostblok.

De werkelijke reden voor haar meldoniumgebruik is natuurlijk prestatiebevordering ten opzichte van eerlijke sporters. Of de angst achter te blijven bij hen die het middel stiekem wél nemen (in 2015 betrof het 2,2procent van de door de WADA gecontroleerde sporters). Of het middel wérkelijk prestatiebevorderend werkt, is overigens niet eens hard bewezen en over bijwerkingen zijn geen objectieve gegevens voorhanden.

Conclusie: Sjarapova is niet ziek. Geen van de meldoniumgebruikers is ziek. Het enige wat hier ziek is, is de sport.

René Dijkgraaf, cardioloog, Harderwijk

ECB, doe het zo

Ondanks de negatieve rente blijven de banken sparen. Een betere maar controversiële maatregel zou zijn als de ECB en andere centrale banken geld rechtstreeks overmaken aan de overheden in Europa, in plaats van de banken. Deze kunnen dan de staatsschuld verlagen en het geeft ze de mogelijkheid uitkeringen te verhogen, te investeren in de zorg, infrastructuur, immigratie en vele andere zaken. Voor deze maatregel moeten er aanpassingen gedaan worden in de bevoegdheden van de centrale banken, maar het geld komt hiermee wel op een plek terecht waar het echt nodig is.

Ewout Dam, Meteren

Nationale Ombudsman, doei

De rol die de Nationale Ombudsman Van Zutphen speelt in de zaak rond het ontslag van Kinderombudsman Dullaert wordt steeds onfrisser, nu duidelijk is geworden dat hij Dullaert weliswaar opnieuw voor zes jaar wilde voordragen, mits deze een geheime ontslagbrief zou tekenen waarin vermeld werd dat hij met een jaar zou vertrekken.

Ik vraag me werkelijk af of deze Nationale Ombudsman nog wel is te handhaven. Het zou Van Zutphen sieren als hij binnenkort ook zijn eigen ontslagbrief tekent. Wat mij betreft hoeft deze niet eens geheim te zijn.

Maarten Mulder, Texel

Achterkamertjes

Uit het artikel 'In de achterkamertjes van de Nationale Ombudsman' ontstaat een beeld dat politieke partijen (VVD) in achterkamertjes gestuurd zouden hebben op het vertrek van Marc Dullaert en daar Reinier van Zutphen als stroman voor hebben gebruikt. Als dit zo is, gebeurt er iets wat wettelijk niet mag en wat juist haaks staat op de taak van de politiek: het bewaken van de onafhankelijke positie van de Kinderombudsman.

Het zou de politiek sieren als zij hun instrumenten tot waarheidsvinding gebruiken om de waarheid boven tafel te krijgen en naar de uitkomsten te handelen. Er staat immers veel op het spel: Nederlandse burgers hebben het recht op een écht onafhankelijke Ombudsman en niet een instituut die alleen al de suggestie geeft dat het aan de leiband van bepaalde politieke partijen loopt.

Stefan Diehl, Arnhem

'Onkreukbare rechter'

De Nationale Ombudsman blijkt niet de 'onkreukbare rechter' die hij werd geacht te zijn. Hij maakt geheime dealtjes, verkondigt halve waarheden en neemt zelfs het parlement niet serieus door van alles achter zijn kiezen te houden.

Zijn ontkenning in de krant neem ik niet serieus. De gretigheid waarmee hij zich achter de beslotenheid van het politiek overleg verschuilt geeft daartoe alle aanleiding. Dank aan de redactie voor de onthullende inkijk in de regentenkamer.

Jan Bartelds, Dalfsen

Een fijn gesprek thuis

Mannen leiden een relaxter bestaan, kopt de Volkskrant van 8 maart. Minister Jet Bussemaker 'vindt dat niet alleen thuis het gesprek hierover moet worden aangegaan'. Nee, allicht niet. Blijkens de bijgevoegde cijfers is het verschil vooral groot tussen alleenstaande vrouwen en mannen. Bij hen valt er thuis niet veel gesprek aan te gaan.

Eenmaal samenwonend zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen lang niet zo opvallend en ook niet zo eenduidig. Zo voelt nog slechts circa 10 procent van de samenwonende vrouwen zich thuis tekortschieten, tegen 15 procent van de mannen...

Wat vindt Bussemaker daar nou van?

Johan de Boer, Gouda

undefined

Rens van Tilburg

Wij willen via deze weg Rens van Tilburg hartelijk danken voor zijn columns in de Volkskrant. Zij waren duidelijk en heel informatief, ook voor de niet-ingewijden. Wij hopen hem als columnist nog eens in een ander blad te kunnen lezen.

Ries en Trees Schermij, Veldhoven

Meer over