'Ik ben geen machobestuurder'

De PvdA heeft zondag Job Cohen naar voren geschoven als beoogd premier. Dezer dagen zegt de nu-nog-burgemeester van Amsterdam niets in de pers, maar de afgelopen jaren uiteraard wel....

Door Jan Hoedeman en Bert Wagendorp

'Als iemand mij in Groningen destijds had voorspeld dat ik het ooit tot hoogleraar zou brengen, zou ik mij op de knieën hebben geslagen van pret!' (idem)

'In de politiek is het toch vaak: je moet dit vinden en je moet dat vinden, want dat verwacht de partij van je. Dat ligt me niet. Daarvan denk ik: dat zal me worst wezen.' (Vrij Nederland, 1994)

'Ik ben geen machobestuurder. Ik hoef zelf niet zo nodig in het middelpunt te staan. Ik denk nooit: zoals ik het zie, moet het ook. Ik geef liever andere mensen de ruimte.' (idem)

'Iedereen zegt dat je dit werk niet goed kúnt doen. Ik vind dat een geruststellende gedachte.' (Bij aantreden als staatssecretaris van Justitie, Justitiekrant, 1998.)

'Ik heb me gerealiseerd dat de problemen onoplosbaar zijn. We moeten proberen ze te beheersen. Als dat niet lukt, heeft de samenleving een groot probleem.' (Over de asielproblematiek, de Volkskrant, oktober 1998)

'Ik liep in het asielcentrum in Rijsbergen. Honderd vierkante meter waarop je het asielprobleem ziet. De directeur vroeg: wat vind je ervan? Ik had maar één reactie: wat leven we toch in een klotewereld.' (de Volkskrant, oktober 1998)

'Ik ben niet het type van veni, vidi, vici. De kunst is om van de goeie mensen de goeie ideeën af te kijken.' (idem)

' Ik zal de laatste zijn die zegt dat Nederland vol is. Maar het is wel belangrijk om de structuur van de samenleving in stand te houden. Nu al gaat het in allerlei grote steden niet goed.' (De Bazuin, april 1999)

'Niet zozeer het asielbeleid leidt tot illegaliteit, maar dat wij zo'n verdomd rijk land zijn.' (idem.)

'Ik heb van mezelf niet het gevoel dat ik grote talenten bezit. Maar ik ben er wel goed in om talenten van anderen tot hun recht te laten komen.' (Advocatenblad, januari 2000)

'Ik kan het vreemdelingenbeleid wel uitleggen, en ik ben het er ook mee eens. Als je dan een foto in de krant ziet van een gezin met kleine kinderen dat het land uit moet, dan blijft dat hard.' (idem)

'Voor ik echt tot een besluit kom, zit ik altijd enorm te steunen en te kreunen en wil ik eerst van iedereen horen wat ze er nou van vinden.' (Hervormd Nederland, december 2000)

'Zachte heelmeesters (kunnen) stinkende wonden maken.' (idem)

'Het maatschappelijk debat over integratie heeft vandaag de dag bij velen een negatieve lading. Dat is zorgelijk, maar niet verwonderlijk. Bevrijding van, al dan niet vermeende, taboes gaat kennelijk gepaard met excessen, in dit geval om het hardst roepen hoe erg het allemaal is. Ik doe daar niet aan mee. De multiculturele samenleving kent problemen, zeker, maar ook kansen.' (Toespraak congres VU Amsterdam, november 2002)

'Het is evident dat de praktijk van het gedogen zich niet verdraagt met de huidige roep om duidelijkheid en zeker niet met het verlangen naar een autoriteit die de normen en spelregels bepaalt en handhaaft.' (idem)

'Respect impliceert ook dat het wenselijk en mogelijk kan zijn om een negatieve reactie op meningen en gedragingen van anderen te onderdrukken als daarmee een hoger doel gediend is. Dat is in oorsprong de betekenis van tolerantie: niet dat we ons waardeoordeel opschorten, wel dat we onze negatieve reactie onderdrukken als dat nodig is. Dat hoger doel zou bijvoorbeeld er uit kunnen bestaan dat wij liever de boel bij elkaar houden en de diversiteit van alle Nederlanders respecteren, dan dat wij de boel uit elkaar laten knallen door elkaar te gaan verketteren.' (Cleveringalezing, november 2002)

Meer over