IJmeerlijn steeds verder uit zicht

Een metroverbinding door het IJmeer tussen Amsterdam en Almere kan aanzienlijk goedkoper worden aangelegd dan drie jaar geleden was voorzien, maar kostendekkend zal zo'n verbinding niet worden.

VAN ONZE VERSLAGGEVER MARCEL VAN LIESHOUT

AMSTERDAM - Dat concluderen onderzoekers die zich in opdracht van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) hebben gebogen over alle plannen om Amsterdam en Almere met elkaar te verbinden.

In de maandag geopenbaarde consultatienota wordt een IJmeerlijn weliswaar nog niet definitief afgeschoten, maar erg opwekkend is de toon voor Almere niet. Het is met name die gemeente, in de persoon van wethouder Adri Duivesteijn, die al jaren aandringt op een verbinding door het IJmeer. Ook de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest bepleit zo'n lijn.

Volgens de onderzoekers is het goedkoper om bijvoorbeeld de bestaande tramlijn naar de Amsterdamse wijk IJburg door te trekken via de Hollandse Brug naar Almere. Ook een andere optie via de Hollandse brug lijkt aantrekkelijker: het doortrekken van de hogesnelheidslijn naar Almere, in combinatie met hoogwaardig busvervoer.

Drie ingenieursbureaus hebben op verzoek van Almere vorig jaar plannen ingediend voor een IJmeerlijn. Daarbij genieten varianten met een brug de voorkeur boven die met een tunnel. De kosten voor een brug worden op 1,9 miljard euro geschat, die voor een tunnel op 2,3 miljard.

In de gisteren door het ministerie openbaar gemaakte nota wordt erkend dat Almere via een westelijke verbinding door het water meer wordt 'verknoopt' aan de Amsterdamse regio. Dat zou ertoe moeten leiden dat meer mensen zich in de groeigemeente willen vestigen. Nu staat de gemeente op plek 41 van de de top-50 van aantrekkelijkste gemeenten.

Almere moet op termijn de vijfde stad van Nederland worden met zo'n 350 duizend inwoners. In de noordelijke Randstad moeten de komende twintig jaar 220 duizend woningen worden gebouwd. Ruim een kwart daarvan komt voor rekening van Almere. Maar die gemeente (nu 195 duizend inwoners) wil alleen doorgroeien als de verbindingen met de Amsterdamse regio worden verbeterd. Het begrip 'dubbelstad' is daarbij het toverwoord.

Volgens een woordvoerder van minister Schultz is het nog geen uitgemaakte zaak dat een IJmeerlijn een illusie blijft. Ook moet niet het beeld ontstaan dat het rijk Almere met een bouwtaak opzadelt, maar in de steek laat als het om bijpassende infrastructuur gaat, zegt hij. Enkele maanden geleden is een begin gemaakt met het grootste wegenproject van het land, om Almere beter te ontsluiten: de A6, A1 en A9 worden verbreed.

Ook heeft Almere al de toezegging binnen dat het treinverkeer naar de Amsterdamse regio aanzienlijk wordt verbeterd. Vanaf 2016 gaan minimaal twaalf treinen per uur richting Amsterdam rijden.

Hoewel het IJmeer een door Europese regels beschermd natuurgebied is, verwachten de onderzoekers niet dat de eventuele aanleg van een IJmeerbrug op juridische obstakels stuit. Wel zal er dan fors in natuur moeten worden geïnvesteerd.

undefined

Meer over