Ierse kredietwaardigheid even groot als Sloveense

Standard and Poor’s verlaagt rating naar AA...

AMSTERDAM De Keltische tijger is nog geen bananenrepubliek, maar Ierland is in termen van kredietwaardigheid nu even kwetsbaar als Slovenië. Maandag verlaagde kredietbeoordelaar Standard and Poor’s de ‘rating’ van de Ierse staat van AA+ naar AA. Deze verlaging is het gevolg van de verder verslechterde vooruitzichten voor de Ierse overheidsfinanciën.

Ierland, met zijn grote financiële en offshoresector, is een van de landen die het zwaarst getroffen is door de kredietcrisis. Alleen IJsland (BBB+) is in West-Europa nog ernstiger gedupeerd, en staat vijf treden lager genoteerd.

De Ierse overheid heeft de eigen schuldpositie sterk zien oplopen door de hulp die ze heeft verstrekt aan de banken. Volgens Standard and Poor’s zal de schuldenlast van de Ierse overheid de komende tijd verder toenemen.

De nieuwe rating AA is twee treden onder de toprating van AAA, die landen als Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nog hebben. In maart verloor Ierland deze status al. AA betekent overigens in het woordgebruik van Standard and Poor’s dat een land nog altijd ‘zeer goed’ in staat is de schulden terug te betalen.

De Ierse overheid heeft zich echter een strop om de nek gelegd door in totaal 7 miljard euro te pompen in de twee grootste banken van het land: Allied Irish Bank en Bank of Ireland. Beide banken kregen 3,5 miljard euro aan overheidssteun. Maar er zijn twijfels of dat bedrag voldoende is. Onlangs meldde Allied Irish een verlies te hebben geleden van 4 miljard euro in de eerste helft van het nieuwe boekjaar.

Inmiddels heeft de overheid een zogenoemde bad bank in het leven geroepen, National Asset Management Agency (NAMA) geheten, die de slechte leningen van een aantal banken gaat overnemen. Maar Standard & Poor’s is niet overtuigd dat deze instelling voor een ommekeer kan zorgen.

Standard & Poor’s concludeert dat de kosten van de overheid om de financiële sector weer gezond te maken ‘belangrijk hoger zullen zijn dan we in maart verwachtten, en dat we er daardoor rekening mee houden dat de totale overheidsschuld op termijn aanzienlijk hoger zal uitvallen’.

Ierland is een belangrijke uitvalsbasis voor Amerikaanse bedrijven en financiële instellingen die in de eurozone opereren. Deze zijn door de kredietcrisis in problemen geraakt. Daarnaast is het land getroffen door het instorten van de overspannen vastgoedmarkt en de toenemende werkloosheid.

Ierland was vorig jaar het eerste Europese land dat in een recessie belandde. Tot dat moment was de economie sinds 1983 elk kwartaal gegroeid. In de jaren negentig bereikte Ierland zelfs groeicijfers van meer dan 10 procent.

Meer over