Ierland van rolmodel naar financieel zorgenkindje

AMSTERDAM De financiële zorgen voor Ierland zijn toegenomen nadat kredietboordelaar Standard & Poor’s dinsdag besloot de rating voor dit land te verlagen van AA naar AA-....

Kredietbeoordelaars noemden Ierland begin dit jaar nog het rolmodel voor een land dat orde op zaken had gesteld door ingrijpend te bezuinigen. Maar nu het land nog veel meer geld nodig lijkt te hebben om de banken overeind te houden, zijn nieuwe ingrijpende maatregelen noodzakelijk.

Volgens S & P zal Ierland 10 miljard euro meer moeten uittrekken om de banken te ondersteunen. Het totale bedrag zal daarmee uitkomen op 90 miljard. Dat is tweederde van het bbp van Ierland.

De Ierse regering reageerde woensdag verbolgen op het besluit van de kredietbeoordelaar. De rating is terug op het niveau van 1995, de periode voordat Ierland uitgroeide tot de Keltische Tijger. Volgens de Ierse regering rammelt de analyse van Standard & Poor’s aan alle kanten. Zo sluit ze niet aan bij die van het IMF en Eurostat, het statistisch bureau van de EU.

Ierland heeft gezegd dat het begrotingstekort in 2014 zal zijn teruggebracht tot minder dan 3 procent, zoals is afgesproken in het groei- en stabiliteitspact van de eurozone. Maar er zijn nog een flink aantal horden te nemen. Zo is nog altijd niet duidelijk hoeveel geld nodig is om de bankensector op orde te krijgen. De Ierse regering wil alle giftige leningen in een aparte ‘bad bank’ onderbrengen. Maar om welk bedrag het gaat, is nog niet bekend.

Volgens berekeningen van S & P zou het begrotingstekort dit jaar kunnen oplopen tot 20 procent van het bbp en zal het ook in 2011 de vraag blijven of de banken in Ierland zelf weer geld kunnen aantrekken.

De regering heeft in haar prognoses voor de periode van 2011 tot 2014 een groei van het bbp van 4 procent per jaar ingecalculeerd, zodat het streefcijfer van een tekort van 3 procent net kan worden gehaald. Maar het IMF heeft dit rijkelijk optimistisch genoemd. Ierland zal dus meer besparingen moeten vinden dan de 3 miljard euro die het heeft gevonden voor de komende twee jaar. De Ieren zijn echter bezuinigingsmoe. De Ierse groene partij, The Greens, heeft al voorgesteld de doelstelling van een tekort van 3 procent op te schuiven naar 2015 of zelfs 2020. De coalitieregering steunt op enkele onafhankelijke parlementsleden die nieuwe bezuinigingen niet zien zitten.

Meer over