Ieren stemmen over euroverdrag

De Ieren stemmen vandaag in een referendum over het nieuwe begrotingsverdrag van de Europese Unie. Ierland is het enige EU-land dat een volksraadpleging houdt over het verdrag, waarbij de lidstaten zich verplichten tot een strengere begrotingsdiscipline.

Redactie
Campagneborden in Dublin. Beeld AP
Campagneborden in Dublin.Beeld AP

De regeringsleiders van de EU-landen besloten in december tot het verdrag, dat leidt tot boetes voor landen met te hoge tekorten. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië doen niet mee.

Afgelopen maandag mochten de eerste kiezers al hun stem uitbrengen. Dat zijn traditioneel de ongeveer 800 inwoners van vijf eilandjes voor de kust van Donegal in het noordwesten van het land.

Het Ierse referendum hoeft niet te leiden tot een vertraging bij het in werking treden van het begrotingspact. In het verdrag staat dat het in werking treedt, als 12 landen het ratificeren. Volgens de peilingen zal de meerderheid van de Ieren het verdrag steunen.

Het is in Ierland gebruikelijk dat de burger meebeslist wanneer op grote schaal zeggenschap wordt overgedragen aan Brussel.

Meer over