Iedere arbeider een Van Nistelrooij

Als werken in Nederland topsport is, dan zijn werknemers topsporters. En als die werknemers wat mankeert, moeten ze net zo snel revalideren als een Ruud van Nistelrooij of een Marc Overmars....

Hetzelfde principe huldigt de commissie Donner, die aan een ingrijpende renovatie van de WAO werkt.

Een sluitend plan staat inmiddels in de steigers. De WAO is volgens Donner alleen bedoeld voor mensen die echt niet meer kunnen werken. Wie nog iets kan, moet weer aan de slag. De werkgever komt niet van de werknemer af, als hij niet actief bezig is met reïntegratiepogingen. De werknemer op zijn beurt moet meewerken en initiatief tonen, op straffe van ontslag.

Net zoals bij vorige wijzigingsplannen voor de sociale zekerheid, staat de markt al te trappelen om vooral de werkgever bij te staan. Aan de baas valt immers het meest te verdienen. De aanstaande hervorming is dan ook een gouden kans voor verzekeraars. Nederlanders zijn een risicomijdend volkje dat bij voorkeur tegen alles een verzekering afsluit.

Als een gat wordt geschoten in de werknemersverzekering WAO, sluiten ze massaal WAO-gat-verzekeringen. Dat gaat ook nu gebeuren om de loondaling te beperken die optreedt als bij verminderde arbeidsgeschiktheid een lagere functie met dito loon moet worden geaccepteerd.

Verzekeraars en pensioenfondsen - invaliditeitspensioen, nietwaar - zullen die polissen volgaarne afsluiten. Tegelijk zullen ze met arbodiensten en reïntegratiebedrijven proberen hun eigen schade te beperken.

De eerste voortekenen zijn er al. 's Lands grootste arbodienst Arbo Unie heeft bijvoorbeeld een contract gesloten met de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Werknemers met een totale burn-out kunnen volgens deze clubs binnen drie maanden weer fluitend terug naar hun oude werk.

Juist burn-out is zo'n ongrijpbare, groeiende klacht van de aanwassende stroom WAO'ers. Daar is de revalidatieduur van Overmars of Van Nistelrooij niets bij.

En zo moet het volgens Donner en de verzekeraars.

Meer over