Huurbeleid

`Huurders blijven beschermd` is de opening van de Volkskrant van 16 maart. Dat is niet waar. Wie enigszins op de hoogte is met de volkshuisvesting weet dat de betaalbare huurwoningvoorraad steeds krapper wordt; dat is bewust beleid en beslist niet alleen van de VVD....

Amsterdam Bert Bastiaans

Ongeveer tien jaar geleden zijn de banden van de overheid met decorporaties bewust doorgesneden. De corporaties kregen een forse zak metgeld mee en konden onbekommerd hun gang gaan. Nu, jaren later, zittenvooral de huurders en toekomstige huurders met een inkomen tot modaal metde negatieve gevolgen van dit beleid. Nu het echt uit de hand loopt (erstaan duizenden huurwoningen te koop, tienduizenden veelal goedehuurwoningen worden gesloopt om plaats te maken voor koopappartementen,nieuwbouw is bijna altijd koop) komt men met wat vreemde voorstellen zoalshet laatste idee van VVD minister Dekker om de zittende huurders te sparen.De Volkskrant concludeert daaruit dat de huurders beschermd blijven. Onzin!Zodra de huurder gaat verhuizen, is hij/zij de klos. Van de rechtspositievan de huurders is niet zo heel veel overgebleven.

Meer over