nieuws

Huur van alle 2,3 miljoen sociale huurwoningen bevroren – ook die van ‘rijke’ huurders

De huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog. Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten naar aanleiding van een wens van de Tweede Kamer. De corporaties krijgen 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies aan huurinkomsten te dempen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek in september 2020 dat de huren sinds 2014 niet meer zo hard zijn gestegen. Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek in september 2020 dat de huren sinds 2014 niet meer zo hard zijn gestegen.Beeld Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

De bevriezing van de huren geldt voor alle gereguleerde huurwoningen. Daaronder vallen de circa 2,3 miljoen woningen met een huur tot 752 euro van corporaties, maar ook de woningen van particuliere verhuurders in dezelfde categorie. Ook de huur van onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen gaat niet omhoog.

De huren van corporatiewoningen zouden dit jaar stijgen met gemiddeld het inflatiepercentage, met een maximum van de inflatie plus 1 procent. Bij nieuwe huurcontracten mag de huur nog wel worden opgetrokken naar de algemene standaard. Dat is ook het geval bij verduurzaming van een woning, al moet de huurder daar dan wel mee instemmen.

Woningstichtingen zijn tegen

De woningstichtingen waren tegen een algemene stop op de huurverhoging. Volgens Aedes, de vereniging van corporaties, profiteren ook huurders ‘die het helemaal niet nodig hebben van de maatregel. En juist voor mensen met betaalrisico’s is het nauwelijks een oplossing.’

Sinds de jaarwisseling kunnen corporaties op basis van de Wet eenmalige huurverlaging huurders met financiële problemen voor een bepaalde periode korting geven op de huur. Extra geld zou beter aan zulke individuele hulp kunnen worden besteed, menen de woningstichtingen. Ook zouden mensen in de problemen beter kunnen worden geholpen middels de huurtoeslag. Door een algemene huurbevriezing kan ook de woonvergoeding van ‘rijke’ huurders niet worden aangepast aan bijvoorbeeld hun gestegen inkomen, aldus Aedes.

Het aantal betalingsproblemen is bij woningcorporaties in het afgelopen coronajaar niet toegenomen, meldt Aedes. Dat heeft enerzijds te maken met het gegeven dat veel bewoners leven van een uitkering of pensioen, aldus een woordvoerder. Anderzijds omdat mensen profiteren van inkomensondersteuning uit de coronapot. Ook hebben mensen door de lockdown minder uitgegeven, waardoor ze meer geld overhouden.

De corporatievereniging keerde zich twee weken geleden al tegen de huurbevriezing en de Haagse bemoeienis. ‘Politiek Den Haag verwacht een grote rol van woningcorporaties bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningnood en het aardgasvrij maken van huizen’, zei Aedes-voorzitter Martin van Rijn toen. ‘Iedere ingreep maakt het voor ons lastiger goed beleid voor de lange termijn te voeren. Zo kunnen wij niet werken.’

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende twee weken geleden een motie in om de huren te bevriezen. Tegenover het ANP noemde zij de huurbevriezing ‘een goed begin, al moet de sociale huur eigenlijk omlaag.’

Druk op minister Ollongren

De druk op Ollongren om de wens van de Tweede Kamer uit te voeren was groot. De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huren. De minister weigerde dat voorstel uit te voeren. Bevriezing, zo betoogde ze, zal een negatieve invloed hebben op de investeringen op de (sociale) woningmarkt. Ze zei te vrezen dat zowel de nieuwbouw als het onderhoud en de verduurzaming van bestaande woningen er onder zouden lijden. Ollongrens weigering kwam haar in de senaat op een motie van afkeuring te staan – iets wat geen minister meer is overkomen sinds 1875.

Meer over