Hulp

'Amerikanen treffen loodsen Rode Kruis' (de Volkskrant, 27 oktober). Minstens zo zorgelijk is dat niet meer duidelijk is waarom deze oorlog gevoerd wordt: om Bin Laden te arresteren of om het Taliban-regime uit te schakelen?...

ZWOLLE Koos Nuninga

Het valt na 22 jaar oorlog niet te voorzien dat uitsluitend de uitschakeling van de Taliban tot duurzame vrede zal leiden. De VS noch Rusland zijn historisch, politiek en moreel gezien de aangewezen landen om voor vrede in Afghanistan te zorgen. Alleen een humanitaire VN-interventiemacht, met daarin opgenomen enkele gematigde moslimlanden die bereid zijn op langere termijn voor rust en orde te zorgen, kan daarin voorzien. Een nieuwe Afghaanse regering, waarin gematigde vertegenwoordigers van de belangrijkste etnische groepen participeren, kan dan onder VN-auspiciën het land regeren.

Indien het Westen en gematigde islamitische landen zich middels de VN gezamenlijk en blijvend verantwoordelijk tonen voor Afghanistan, zal dat de sympathie voor terroristen aanzienlijk verkleinen. Westerse 'Marshallhulp' voor wederopbouw voor het geteisterde land kan dan tevens een impuls zijn voor duurzame vrede op mondiaal niveau. Het bombarderen van het Rode Kruis is dat zeker niet.

Meer over