Hulp voor kinderen met ouders in conflict

Friese organisatie krijgt geld van Kinderpostzegels...

Van onze verslaggeefster Karin Sitalsing

GRONINGEN Fier Fryslân, de Friese organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld, gaat kinderen begeleiden van wie de ouders een conflict hebben. De organisatie heeft van de Stichting Kinderpostzegels 85 duizend euro gekregen om kinderen ‘een stem’ te geven. Waar ouders in scheiding liggen, wordt de zorg voor de kinderen nog al eens vergeten, weet projectleider Reino Meinema.

Fier Fryslân zet vooral in op de communicatie tussen ouders en kinderen. ‘Wij willen de kinderen de kans geven zich te uiten. We gaan uit van het belang van het kind en willen een brug slaan tussen kind en ouders.’

Kinderen kunnen zichzelf bij Fier Fryslân melden, een ouder kan dat doen, maar er kan ook een doorverwijzing komen via de huisarts, de jeugdzorg of het Meldpunt Kindermishandeling.

Overigens gaat het niet altijd om gevallen van huiselijk geweld, vertelt Meinema. Noch is het zo dat er altijd een happy end is. ‘Het kan ook zijn dat er even geen contact is tussen een van de ouders en het kind, maar dat kan ook juist even goed zijn. Als de argumenten maar helder zijn. En als een kind toch iets wil laten horen – een brief, een videoboodschap – dan kunnen we daar ook bij helpen.

Meer over