Huizenprijzen dalen voor het eerst in vier jaar

De prijs van koopwoningen in Nederland is in augustus voor het eerst in vier jaar gedaald, met gemiddeld 1100 gulden op een woning van bijna drie ton....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De lichte prijsdaling van woningen doet zich voor in steden als Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en in de regio Arnhem/Nijmegen, waar veel wordt gebouwd.

In de steden Utrecht en Rotterdam daarentegen stegen de gemiddelde prijzen van koopwoningen dit jaar fors, met respectievelijk 13 en 10 procent.

NVM-voorzitter Smit: 'Het is ook mijn enige verklaring voor de gunstige prijsontwikkeling in sommige steden. Waar behoorlijk wat gebouwd wordt, ontstaan keuzemogelijkheden voor kopers en stabiliteit op de markt. Dat gebeurt al wanneer objecten die nog niet gereed zijn, in de verkoop worden gedaan. Bestaande woningen worden dan te koop aangeboden. Dat heeft direct een prijsdempend effect.'

Directeur N. van Velzen van de Nationale Woningraad bepleitte donderdagavond in het actualiteitenprogramma NOVA een 'temporisering' van de bouw op zogenoemde Vinex-locaties rond de grote steden. Volgens hem gaat de bouw ervan zo snel, dat leegstand dreigt in zowel nieuwbouwwijken als in bestaande naoorlogse wijken.

Het Vinex-programma (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra) voorziet tot het jaar 2005 in de bouw van een half miljoen woningen. In plaats van een woningtekort van 2 procent in het jaar 2000 zou volgens Van Velzen de woningnood dan wel eens praktisch voorbij kunnen zijn, 'omdat buiten de Vinex-locaties veel meer wordt gebouwd dan verwacht'.

Staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting schat dat er in het jaar 2001 nog een tekort zal zijn van een half procent. 'We moeten gewoon doorbouwen om een evenwicht op de markt te krijgen. Dat heeft ook een gunstig effect op de huurprijzen.'

Meer over