Huishoudelijke hulp verliest baan

In de thuiszorg staan opnieuw tienduizenden banen op de tocht. Zorginstellingen en vakbonden vrezen dat driekwart van de banen in de huishoudelijke verzorging de komende drie jaar verloren gaat als gevolg van de geplande bezuinigingen in de zorg.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ROSA VEENSTRA

AMSTERDAM - Vanaf 2015 wil het kabinet 1,2 miljard euro besparen op het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging. Het recht op huishoudelijke zorg wordt inkomensafhankelijk; alleen de laagste inkomens komen er straks nog voor in aanmerking.

Daarnaast wordt een fors deel van de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Die voeren nu alleen de huishoudelijke zorg uit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar straks krijgen ze ook de verantwoordelijkheid over dagbesteding, verzorging en begeleiding. Deze diensten vallen vanaf 2015 ook onder de Wmo en veranderen daarmee van een verzekerd recht in de AWBZ in een voorziening. Gemeenten krijgen daar 1,6 miljard euro minder voor dan de staat er nu voor uittrekt.

FNV-bestuurder Wim van der Hoorn vreest dat een groot deel van de zestigduizend medewerkers in de thuiszorg door de bezuinigingen eind 2014 tegelijkertijd hun baan verliest. 'Ook in de zorg liggen de banen niet voor het oprapen. We moeten voorkomen dat er duizenden mensen in de bijstand belanden en vervolgens hetzelfde werk als vrijwilligerswerk moeten doen om hun uitkering te behouden.' Van der Hoorn wijst erop dat nu al op grote schaal sprake is van loondump in de thuiszorg. De cao van de branche schrijft overname van het personeel voor wanneer een gemeente van zorgorganisatie wisselt bij een aanbesteding. Hulpen hoeven echter niet voor hetzelfde uurtarief ingehuurd te worden als ze eerst verdienden, waardoor ze vaak genoegen moeten nemen met minder.

Volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz is het nog maar de vraag hoe de markt op de bezuinigingen reageert. Directeur Aad Koster vreest voor de werkgelegenheid. 'Een deel van de klanten zal zelf zorg gaan inkopen, maar dat is niet voor iedereen haalbaar en we weten niet hoe groot die groep is.'Koster verwacht wel dat er ook personeel omgeschoold zal worden voor andere functies in de zorg.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich zorgen over de overheveling van zorgtaken uit de AWBZ naar gemeenten en heeft het CPB vorige week gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen. 'De geplande bezuinigingen gaan verder dan alleen efficiencyvoordelen,' zegt een woordvoerster. 'Gemeenten kunnen door de bezuinigingen niet dezelfde voorzieningen leveren als nu wel gebeurt via de AWBZ. We moeten onderzoeken of het afstoten van vele taken door het Rijk wel financieel en maatschappelijk verantwoord is.'

Volgens het kabinet zijn de besparingen makkelijk te realiseren omdat gemeenten op lokaal niveau maatwerk kunnen leveren en dat zou goedkoper zijn. Zeker wanneer gemeenten ook de verantwoordelijkheid krijgen voor het vaststellen van de zorgbehoefte. Nu krijgen mensen die zorg nodig hebben automatisch een zorgindicatie die recht geeft op zorg van een zorginstelling.

Het kabinet wil die gang van zaken afschaffen en meer aan mantelzorgers overlaten. In de nieuwe opzet wordt eerst het probleem vastgesteld. Daarna wordt gekeken wat de hulpbehoevende of diens omgeving zelf aan zorg kan regelen. Daarbij worden de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, zijn financiële positie, de nabijheid van kinderen en zijn sociale netwerk meegewogen. Pas dan wordt vastgesteld of er nog behoefte is aan aanvullende professionele hulp.

Zorginstellingen en bonden vrezen dat door de bezuinigingen tienduizenden banen verdwij-nen in de huishoudelijke verzorging. Hulp Senay: 'Laat ze mensen aanpakken die fraudereren.'

undefined

Meer over