Huisarts krijgt hulp verpleegkundige

Verpleegkundigen en praktijkassistenten kunnen vanaf volgend jaar een aantal medische taken in de huisartsenpraktijk overnemen. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland zijn dit overeengekomen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De organisaties willen met de inzet van extra ondersteunend personeel de opgelopen werkdruk bij huisartsen verlichten. Zorgopleidingen en patiëntenvertegenwoordigers reageren sceptisch op het voorstel.

De hogere werkdruk wordt volgens F. Seegers van de LHV veroorzaakt door de uitbreiding van het takenpakket van de huisarts en door een toename van het aantal consulten als gevolg van vergrijzing van de bevolking. 'Door de inkrimping van de psycho-sociale hulpverlening krijgt de huisarts bijvoorbeeld steeds meer sociale problemen op zijn bord.'

Huisartsen hebben hierdoor steeds minder tijd voor hun eigenlijke taak: een laagdrempelige toegang zijn tot de gezondheidszorg. Deze 'poortwachtersfunctie' mag volgens de initiatiefnemers van het plan niet verdwijnen.

Om de dokters meer ruimte te geven, moeten groepen huisartsen de hulp van extra personeel kunnen inroepen. Praktijkassistenten kunnen volgens Seegers administratieve taken uitvoeren en een aantal kleine medische ingrepen, zoals het verwijderen van wratten. Gediplomeerde verpleegkundigen moeten de zorg voor bepaalde risicogroepen overnemen. Seegers denkt aan het bezoeken van ouderen en het controleren van het bloedsuikergehalte van diabetici.

In totaal zijn voor de uitvoering van het plan de komende jaren tweeduizend assistenten en dertienhonderd verpleegkundigen nodig. Seegers schat dat de actie twee- tot driehonderd miljoen gulden gaat kosten. Dit geld moet uit de ziektekostenpremies worden betaald. 'Maar op het totale budget van Volksgezondheid spreek je dan over enkele procenten.'

H. van Dijk van het Instituut voor onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg (NZi) ziet problemen. 'De verpleegkundigen die bij een huisarts gaan werken, moeten worden weggehaald bij de bestaande zorginstellingen. Op een toch al krappe arbeidsmarkt zal dat niet in dank worden afgenomen. Ook het aantal mensen dat nu een opleiding tot verpleegkundige volgt, is onvoldoende om dat gat te dichten.'

E. Verkaar van de Vereniging Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) vreest voor de kwaliteit van de zorg. 'De vraag is of assistenten voldoende gekwalificeerd zijn om die taken te verrichten.' Ook de communicatie met de patiënt kan volgens Verkaar worden bemoeilijkt. 'Straks krijgt iemand met twee of drie verschillende behandelaars te maken. Ik zou liever meer huisartsen erbij krijgen.'

Meer over