Interviewvoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland

Horecabaas daagt staat voor de rechter vanwege coronaregels: ‘Dit is gewoon niet te doen’

De huidige coronamaatregelen handhaven is geen doen, betoogt Robèr Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. De belangenorganisatie stapt daarom naar de rechter om soepelere regels af te dwingen. ‘Onder de nu geldende regels is ondernemen niet rendabel.’

Het is geen doen voor de horeca om de huidige maatregelen te handhaven, betoogt de voorzitter van de KHN.Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Zelf heeft de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bij een van zijn etablissementen ook een botsing gehad met controleurs van de coronaregels. Op het terras van zijn bruine café aan de Rotterdamse Oude Binnenweg, het oudste café van de stad, zaten te veel mensen te dicht op elkaar, vonden de controleurs.

Robèr Willemsen houdt in het midden hoe hij dat incident heeft ‘opgelost’ maar wil wel graag dit kwijt: ‘Als jij in het ov geen mondkapje draagt, krijg jij een boete. Als bij mij gasten zich niet aan de voorschriften houden, krijg ik 4.300 euro boete.’

Zie hier een illustratie van waarom veel horecaondernemers het hebben gehad met de coronaregels. Of beter: vinden dat de per 1 juli doorgevoerde versoepelingen niet ver genoeg reiken om bedrijven erbovenop te helpen.

Willemsen: ‘Waaraan ik me écht erger is de rechtsongelijkheid. Jij mag wel met vier mensen aan een tafeltje gaan zitten bridgen. Maar niet met die vier mensen aan een tafeltje in mijn café zitten. Negen mensen mogen wel in een personenbusje naar mij komen, maar niet met zijn negenen op het terras bij elkaar zitten.’

Donderdag daagt Koninklijke Horeca Nederland de staat voor de rechter. In een kort geding voor de Haagse rechtbank eist de branchevereniging dat de veiligheidsregio’s een aanwijzing van de staat krijgen die erop neer komt dat, met zekere grenzen, de afstandsnorm van 1,5 meter zowel binnen als op terrassen niet meer geldt.

Het moment van uw rechtsgang lijkt niet zo gelukkig. Het aantal besmettingen neemt weer toe, de discussie laait op of de regels juist niet weer strenger moeten worden. Dat een café in Hillegom een brandhaard is gebleken helpt dan ook niet mee.

‘Dat is een incident. Uit de analyses blijkt voorlopig helemaal niet dat de horeca vaak de bron is van besmettingen. Thuisfeestjes zijn dat veel vaker. Wij zeggen nu ook niet dat het weer stampvol moet worden in cafés. En hup, polonaise! Wij kennen onze verantwoordelijkheid. Maar een aantal regels is echt niet te verdedigen en maakt gezond ondernemen onmogelijk. We zijn er niet op uit de tenten vol te proppen. We begrijpen ook wel dat we alert moeten zijn. ’

Wat eist u precies?

‘Dat de anderhalvemeternorm niet meer geldt voor zitplaatsen op terrassen. In de buitenruimte zijn de risico’s nihil. En dat die norm zowel binnen als buiten sowieso niet geldt voor groepen tot en met negen personen. We willen dat er serieuze, objectieve criteria worden opgesteld op basis waarvan de horeca in de toekomst versoepelingen tegemoet kan zien. Er moet perspectief komen.’

U zat de afgelopen maanden voortdurend met ministeries om tafel. Moeten we uit uw gang naar de rechter concluderen dat overleg geen zin meer heeft?

‘Economische Zaken heeft best begrip voor onze klachten. Maar bij de ministers Grapperhaus en De Jonge zit er geen enkele beweging in. Onder de nu geldende regels is ondernemen niet rendabel. Niet voor niets zijn heel veel horecagelegenheden na 1 juni en na die zogenaamde versoepeling van 1 juli niet opengegaan.’

U heeft als belangenbehartiger, koninklijk tenslotte, niet bepaald het imago van een actiegroep die snel naar de rechter stapt. 

‘Dat heeft intern ook tot veel discussie geleid. We hebben het gevoel dat we de overheid moeten doordringen van wat de realiteit is. Als je als ondernemer de hele tijd moet nadenken: kan dit zo, mag dit zo? Moet ik optreden? Dat is gewoon niet te doen. Je hoort nu ministers zeggen dat er misschien een evenementje mag worden georganiseerd, maar dan zonder alcohol. Ja zeg. Hallo!’

Heeft u er zicht op hoeveel gelegenheden die 4.300 euro boete hebben gekregen?

‘Geen harde cijfers. Maar er zijn tientallen gelegenheden die tijdelijk of voor lange tijd op last van de overheid zijn gesloten. Dat verschilt per veiligheidsregio. Als mensen het te bont hebben gemaakt, kun je daar begrip voor hebben, maar vaak gaat het nergens om. Je mag inpandig bijna niks, mensen mogen niet staan. Ik heb zelf een zaak van 800 vierkante meter waarbij elke zes minuten de lucht wordt ververst. Maar ik mag niks.’

U claimt dat 40 procent van de horeca technisch failliet is. Wat is daarvan de definitie?

‘Er zijn natuurlijk al veel zaken feitelijk failliet. Een deel van de sector, clubs, discotheken, mag niet eens open. Die hebben al maanden geen inkomsten. Het gaat nu om de opgebouwde schuldenlast. Achterstallige betalingen van huur, loonbelasting, pensioenen, ga zo maar door. Wij stonden er achter dat de horeca op 15 maart dicht moest. Nu moeten we wel wat gaan terugverdienen. Vooral in de natte sector, de cafés, is dat bijna ondoenlijk.

‘We zijn geen kleine, betekenisloze branche. Voor honderdduizenden mensen zijn we in het weekeinde de uitlaatklep. Bij die cijfers over onze branche, 23 miljard euro omzet, vierhonderdduizend banen, past nog wel een kanttekening: er zit nog een hele keten van toeleveringsbedrijven aan vast.’

De regels in de horeca op dit moment

Na de verplichte sluiting van de horeca (15 maart) mochten eet- en drinkgelegenheden per 1 juni weer open. Per 1 juli zijn enkele regels versoepeld. Wat is er veranderd?

In juni gold voor eet- en drinkgelegenheden een maximum van dertig gasten, althans binnen. Inclusief een reserveringsplicht (niet voor terras) en zowel binnen als buiten mochten gasten niet staan. De 1,5 meter afstand gold overal, waarbij drie personen uit één huishouden bij elkaar aan een tafeltje mochten zitten. Exploitanten moesten hun gasten naar eventuele gezondheidsklachten vragen (triage).

Per 1 juli is het vragen naar gezondheid en verplichte reservering in principe komen te vervallen. Ook het maximaal toegestane aantal gasten is afgeschaft, zolang de afstand van 1,5 meter maar kan worden nageleefd. Bij meer dan 100 gasten binnen of 250 op het terras geldt weer wel reserveringsplicht en triage. Op terrassen mogen tafeltjes dichter bij elkaar staan dan 1,5 meter, op voorwaarde dat er ‘kuchschermen’ tussen zijn geplaatst. Staan is nog steeds niet toegestaan. De 1,5 meter afstand geldt niet voor leden van een gezamenlijk huishouden of groepen jongeren van onder de 18 jaar.

Koninklijke Horeca Nederland eist in ieder geval afschaffing van de 1,5 meter afstandsnorm voor zitplaatsen op terrassen. En afschaffing van die norm voor groepen tot negen personen die binnen zitten.

Lees ook

Reportage In Utrecht zijn de barmannen waakzaam, maar de gasten lijken corona te zijn vergeten.  ‘Als ik nu mensen naar hun gezondheid vraag, kijken ze me aan alsof ik een soort gek ben.’

Data Her en der in Europa ontstaan nieuwe besmettingshaarden van het coronavirus. Kan een vakantiereis nog wel doorgaan of gaan Europese landen achter elkaar weer in lockdown?

Nieuws RIVM bezorgd: aantal nieuwe besmettingen de afgelopen week fors toegenomen.
Is dit het begin van een tweede golf? 

Analyse De westerse wereld raakt steeds meer in de ban van het mondkapje. In Amsterdam flirten winkeliers met het idee van een draagplicht. Steeds meer experts raken overtuigd van het nut van maskers op straat. Het mondkapje komt nu toch wel heel dichtbij.

Meer over