Horeca beknibbelt massaal op brandveilige maatregelen

Obers die bij controles snel de tafels weghalen voor de nooduitgang. Het is de praktijk voor de vele controleurs. 'Veiligheid is een sluitpost op de begroting van de horeca-ondernemer.'..

Brandveiligheid in de horeca is een kwestie van onderhandelen. 'Het knelpunt is altijd het geld', zegt commandant K. Scherjon van de regionale brandweer Achterhoek. 'Ondernemers doen nooit meer dan wat minimaal vereist is. Veiligheid is het sluitstuk van de begroting. Daarom moet ik ook onderhandelen.'

M. Thijssen, hoofd preventie bij de gemeentelijke brandweer Den Bosch: 'Het kost wat overredingskracht. We beginnen met begrip en geven tijd om verbeteringen te realiseren. Daarna draaien we de duimschroeven aan.'

Tot sluiting komt het vrijwel nooit, zegt Scherjon, voorzitter van het Landelijk Netwerk Brandpreventie. 'Het is moeilijk de lat te leggen tussen net goed en fout.' Gemeenten beseffen dat ondernemers sluiting zullen aanvechten, zegt L. Witloks, onderzoeker en docent bij het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Nibra). 'Ze vrezen schadeclaims.'

Het 'poldermodel in het kwadraat'. Zo noemde het Volendamse raadslid W. Klapper na de brand in café De Hemel de manier waarop de gemeente eigenaar Veerman zijn gang had laten gaan. 'Horeca-ondernemers vormen een invloedrijke beroepsgroep', zegt Witloks. 'Dat is het krachtenspel waar iedere gemeente mee te maken heeft.'

Na de catastrofe in Volendam gaan stemmen op om strenger te controleren op brandveiligheid. 'De brandweer moet meer ruggengraat tonen', erkent beleidsmedewerker brandpreventie G. Dam van de regionale brandweer Drenthe. 'Als je te hard rijdt, krijg je een bon van de politie. Wij straffen te weinig.'

Probleem is dat de brandweer kampt met een personeelstekort. Het aantal bouwaanvragen is de afgelopen jaren met 60 procent gestegen, zegt Scherjon. 'Alle tijd gaat zitten in het nalopen van die vergunningen.'

Terwijl het meeste werk in de oudbouw zit. Voor bestaande panden bestaat nog geen uniforme regelgeving. Dus moeten de gemeentelijke preventiemedewerkers met iedere eigenaar om de tafel. Een enorme klus, zegt Witloks, die bij het Nibra jaarlijks ruim 150 nieuwe preventie-ambtenaren opleidt.

Hij pleit voor een soort 'apk-keuring' door derden. 'We hebben strenge regels, maar het handhaven geeft problemen. We leven in een gedoogcultuur. Als het om brandpreventie gaat, moeten we veel rigider zijn.'

Controles en sancties moeten leiden tot een mentaliteitsverandering bij de ondernemer. 'We maken mee dat obers snel de tafels voor de nooduitgang weghalen als wij de parkeerplaats oprijden', zegt H. Stolker, hoofd preventie van de brandweer Utrecht. 'Vertrekken we, dan gaan ze er meteen weer voor.'

Scherjon: 'Ik kan er niets aan doen dat een café-eigenaar met een gebruiksvergunning voor tweehonderd man het dubbele aantal bezoekers binnenlaat. ' De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar, zegt Stolker. ' Je kunt niet achter elk café 24 uur per dag een brandweerman zetten.'

Meer over