Nieuws

Hoogwater veroorzaakt weinig overlast in Brabant, in Limburg begint het grote opruimen

De hoogwatergolf in de Maas is dinsdag zonder al te grote problemen door West-Brabant gestroomd. Ook de Overdiepse Polder ten noordwesten van Waalwijk, die speciaal is ingericht als overloopgebied, hield het droog. In Limburg begon het grote schoonmaken.

In Valkenburg is begonnen met puinruimen.  Beeld Joris van Gennip
In Valkenburg is begonnen met puinruimen.Beeld Joris van Gennip

Volgens Waterschap Brabantse Delta heeft het er wel om gespannen. ‘Het is een kwestie van centimeters geweest’, aldus dijkgraaf Kees Jan de Vet. ‘Bij een peil van 2,50 meter zou het water in het gebied staan, het is uiteindelijk 2,32 meter geworden.'

Na de grote overstromingen in 1993 en 1995 werd de Overdiepse Polder bestemd tot waterbergingsgebied. Een deel van de boeren verplaatste hun boerderij naar terpen tegen de nieuwe dijk, een ander deel verhuisde naar een boerderij of woning buiten het gebied.

Maar de polder, die met zijn terpboerderijen bekendheid verwierf in binnen- en buitenland, hoefde dus niet te worden ingezet als overloopgebied voor het Maaswater. In de loop van de dag stroomde de Maas door naar de Biesbosch.

Het waterschap voerde de hele dag dijk- en kade-inspecties uit in het stroomgebied, en zou daar ook in de nacht van dinsdag op woensdag mee doorgaan. De waterstanden waren 2 meter hoger dan normaal in deze tijd van het jaar, omdat het water ook langere tijd hoog bleef staan, bestond er gevaar voor de stabiliteit van dijken en kades.

‘Een aantal zwakke plekken hebben nog 24 uur nazorg nodig’, aldus een woordvoerder van het waterschap. ‘Als daar te lang water tegenaan staat, kunnen die dijken gaan verweken.’

Puinruimen

Het waterschap Brabantse Delta noemt ‘zo’n grote watervloed in de zomer uniek’. Maar de situatie in Brabant is niet te vergelijken met de crisis eind vorige week in Limburg, laat staan de rampen in Duitsland en België.

Limburg, dat de hoogwatergolf achter zich heeft gelaten, was dinsdag vooral bezig met puinruimen en herstelwerkzaamheden. In diverse dorpen en steden werden daarbij ook vrijwilligers ingezet. Rijkswaterstaat is begonnen de oevers van de Maas, die bezaaid liggen met rommel, waaronder koelkasten, hout en huishoudelijk afval, schoon te maken. Daarbij worden onder meer kraanschepen ingezet.

Tussen Maasband en Urmond is een stuk oever weggespoeld, waardoor een ondergrondse pijpleiding is bloot komen te liggen. Volgens de gemeente Stein is de pijpleiding, die de haven van Antwerpen met onder meer het Chemelot-industrieterrein in Geleen verbindt, beschadigd.

Daardoor is er ook een lekkage ontstaan, maar hoe groot die is, is onbekend. ‘De leiding is gevuld met nafta, een dieselachtige vloeistof, en is maandag uit voorzorg uit bedrijf genomen’, aldus de gemeente. Door water in de leiding te pompen, wordt de nafta gecontroleerd in de richting van het Chemelot-terrein gestuwd. ‘Zover de gemeente weet, is er geen risico voor omwonenden’, aldus een persverklaring.

Meer over