Hoogleraren

Minister Plasterk eist openheid van zaken van universiteiten, omdat onderzoek van de Volkskrant uitwijst dat hoogleraren soms worden betaald door het bedrijfsleven (Voorpagina, 12 april)....

Dat bedrijven zich financieel met een hoogleraarschap gaan bemoeien komt niet voort uit hobbyisme. Ze vullen een leemte, die de politiek niet ziet of niet wil zien. Maar als een studierichting essentieel is voor de innovatiekracht van een Nederlands bedrijf of groep bedrijven, is het juist goed dat zij niet lijdzaam toekijken hoe die studie wordt uitgehold door de overheid.

Natuurlijk moet de richting van wetenschappelijk onderzoek niet worden bepaald door bedrijven. Universiteiten zijn, binnen door de politiek gestelde spelregels, wijs genoeg dit niet te laten gebeuren. Wees dus blij dat bedrijven actief betrokken zijn, gebruik het in het voordeel van de kenniseconomie.

De minister zou zich moeten schamen dat er zoveel hoogleraren door bedrijven gefinancierd worden in plaats van zo hoog in de boom te gaan zitten roepen dat deze vorm van financiering niet goed zou zijn. De minister moet dus niet dreigen, maar samen met bedrijven aan de slag.

Meer over