Hoogleraar Rick van der Ploeg als quizmaster

De Wetenschapsquiz 2005, alweer voor het twaalfde jaar, wordt gepresenteerd door Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris Cultuur en Media en nu hoogleraar economie in Florence....

In de quiz nemen onderzoekers van de Technische Universiteit inEindhoven het op tegen zee-onderzoekers van het Nederlands Instituut voorOnderzoek der Zee (NIOZ) en het RIVO (Rijksinstituut voorVisserijonderzoek). De teams worden bijgestaan door studenten die diverseproeven uitvoeren.

Rick van der Ploeg zegt erg uit te kijken naar de quiz. 'Met deze quizhoop ik veel mensen een 'aha'-moment te bezorgen. De wetenschapsquizbewijst al elf jaar dat het mogelijk is een groot kijkerspubliek voorwetenschap te interesseren. Wetenschap geeft je een andere, wijdere blikop de wereld door antwoord te geven op waarom dingen gebeuren, zoals zegebeuren.'

In het VARA TV-Magazine zegt hij dat het presenteren van de quiz evenleuk is als een college geven voor studenten en tienduizend keer leuker isdan de politiek. 'De Nationale Wetenschapsquiz is het spannendste programmavan de publieke omroep.' Dat komt wellicht onder meer doordat Van der Ploegeen antwoord probeert te vinden op een ogenschijnlijk eenvoudige vraagwaarom een voetbal bestaat uit twintig zeshoeken en twaalf vijfhoeken.

Daniëlle Lunenborg, hoofdredacteur televisie van de VPRO zegt: 'MetVan der Ploeg als presentaor van de Nationale Wetenschapsquiz hebben weniet alleen een wetenschapper, maar ook een uitstekend quizmaster gevonden.Hij heeft achtergrond in de wis- en natuurkunde en een brede belangstellingwaarmee hij prima in staat is zijn teams van onderzoekers uit te dagen.'

De Nationale Wetenschapsquiz. Nederland 3, 22.15 uur.

Meer over