Hoogervorst wast verzekeraars flink de oren

'Oliedom' vindt staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken de verzekeraars. In hun eigen blad - Welwezen, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars - verwijt hij hen dat ze het ziekterisico van werknemers voor een veel te lage premie hebben verzekerd, terwijl ze tegelijkertijd de werkgevers niet genoeg achter de...

Toch vindt hij de verzekeraars te passief. 'Ze komen aan mij vragen om een case-manager te benoemen, die alle partijen die in het eerste jaar zijn betrokken bij het herstel van de zieke werknemer, bij elkaar moet brengen.' Dat verbaast Hoogervorst. Dat kunnen ze toch zelf wel regelen? 'Ja, dan denk ik: verzekeraars sluiten toch contracten met werkgevers? Daarin kun je toch opnemen dat een arbodienst een signaal afgeeft als de werknemer in de WAO terecht dreigt te komen? Ze werken toch zelf samen met arbodiensten?'

Ook in Medisch Contact, het blad van de artsenorganisatie KNMG, draagt Hoogervorst zijn boodschap uit. Hier benadrukt hij dat de bezem moet worden gehaald door de papierwinkel waar de uitkeringsinstanties (uvi's) mee te maken hebben vanwege verplichte rapportages door de arbodiensten.

En zouden bedrijfs- en verzekeringsartsen het simpele schrijfwerk niet kunnen overlaten aan goedkopere krachten? Dan hebben ze meer tijd voor hun eigenlijke taak: keuren en adviseren. Maar of dat alles ertoe zal leiden dat er minder zieke werknemers na een jaar doorstromen naar de WAO, is niet zeker. Hoogervorst waarschuwt de artsen maar vast dat de druk om meer mensen naar de WAO af te schuiven, opnieuw zal toenemen als de situatie op de arbeidsmarkt verslechtert.

Meer over