Hoogervorst eist beter toezicht op zorguitgaven

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid vindt een beter financieel toezicht op de zorginstellingen noodzakelijk. Een efficiëntere inzet van de gelden kan een miljard euro opleveren....

Hoogervorst reageert daarmee op het concept-eindverslag van de parlementaire onderzoekscommissie Zorguitgaven. Die onderzocht wat er met de vijftien miljard extra gebeurde die tussen 1994 en 2002 in de zorg is gestoken. Volgens de commissie is onzeker of het geld nuttig is besteed, omdat de zorginstellingen daarover geen informatie hebben.

De minister benadrukt dat er inmiddels de nodige stappen zijn gezet op weg naar meer inzicht in de uitgaven. 'Maar meer is nodig.' Hij inventariseert momenteel welke ziekenhuizen het efficiëntst werken.

De PvdA noemt het zorgelijk dat niet zeker is of de miljarden wel goed zijn besteed. Oud-minister Borst (D66) ontkent dat het geld in haar tijd op verkeerde plekken is terechtgekomen.

Meer over