Hoog tijd dat de politiek zich van haar diervriendelijke kant laat zien

Nu de Partij voor de Dieren in de peilingen niet meer op winst staat, laten als bij toverslag de gevestigde politieke partijen het thema dierenwelzijn links liggen....

Het is onjuist aan te nemen dat dierenwelzijn geen rol meer speelt voor de kiezer. De burger is zich steeds meer bewust van de problemen die de consumptiemaatschappij veroorzaakt voor dier en milieu. Uit een opiniepeiling van Centerdata blijkt dat tweederde van de Nederlanders dierenwelzijn laat meewegen bij de keuze voor een politieke partij. Een derde vindt het belangrijk dat politieke partijen standpunten over dierenwelzijn in hun programma opnemen.

Maar de politiek doet de bezorgdheid over de misstanden in de veehouderij en de toestand van de leefomgeving af als overbodige luxe. Balkenende IV heeft Kamerinitiatieven zoals een algeheel nertsenfokverbod tegengewerkt. Maatregelen als het vergroten van de leefruimte van vleesvarkens zijn teruggedraaid en er is bezuinigd op handhaving van regels. De kiezer is hier niet van gecharmeerd: het dierenwelzijnsbeleid krijgt een magere 5,5.

Mogelijke regeringspartijen hebben de mond vol van de prioriteit die ze willen geven aan het verbeteren van het dierenwelzijn, maar dit zijn niet meer dan loze woorden. WSPA en Varkens in Nood hebben de verkiezingsprogramma’s vergeleken met het stemgedrag in de Kamer, en het blijkt dat het CDA alle voorstellen torpedeert die verder gaan dan het zeer marginale Europese beleid. De VVD is kampioen bezuinigen op natuur, van enige hervorming van het landbouwbeleid is bij haar geen sprake. Hooguit schemert er wat hoop bij PvdA en PVV. De PvdA zette zich in voor een nertsenfokverbod, gesteund door de PVV. Ook bepleitte de PvdA een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. De PVV maakte zich sterk voor beperking van de jacht en voor betere handhaving van de wet middels een dierenpolitie. Maar beide partijen stemden tegen de ontwikkeling van wettelijke minimumnormen voor het houden van vleeskippen en paarden. Ook de animo om Nederland duurzamer te laten consumeren ontbrak.

De Nederlandse kiezer maakt zich zorgen over de wijze waarop Nederland met zijn dieren omgaat. Het behoud van de natuur en het welzijn van de dieren in ons land verdienen een vaste plaats in het politieke debat. Regeringspartijen mogen de verantwoordelijkheid daarvoor niet afschuiven op de Partij voor de Dieren.

Meer over