Hoofdredacteur NRC Handelsblad maakt overstap naar Philips

Ben Knapen (44), hoofdredacteur van NRC Handelsblad, gaat naar Philips. Hij wordt 'Senior Director Corporate Communications and Public Affairs', wat in de Philips-hiërarchie een nieuwe functie wordt genoemd....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het onderhouden van de relaties tussen Philips en de pers - in feite de oude functie van Brouwers - wordt in de toekomst waargenomen door mr A.M. Paulussen-Hoogakker (35).

Knapens directeursbaan houdt in dat diverse afdelingen aan hem rapporteren: behalve de persdienst en de afdeling voor overige externe relaties zoals aandeelhouders, zijn dat het Brusselse en het Haagse lobby-kantoor van Philips en het Philips Competence Centre, het vroegere Evoluon. Knapen rapporteert weer direct aan president-directeur Jan Timmer en na 1 oktober van dit jaar aan diens opvolger Cor Boonstra.

Dr H.P.M. Knapen studeerde geschiedenis in Nijmegen en promoveerde op de betrekkingen tussen Nederland en de Sovjet-Unie in het begin van deze eeuw. Na een korte periode op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, werd Knapen in 1978 correspondent voor NRC Handelsblad en het NOS-journaal. Van 1984 tot 1987 was hij chef-redactie in Rotterdam. Het werd toen al snel duidelijk dat hij de 'kroonprins' was van toenmalig hoofdredacteur Wout Woltz. Om zijn 'opleiding' voor de hoogste functie te voltooien, vertrok Knapen in 1987 naar Washington. Enigszins tegen zijn zin ('Ik heb het gevoel dat ik het niet heb kunnen afmaken in Amerika') werd hij al drie jaar later hoofdredacteur, omdat Woltz eerder vertrok dan aanvankelijk de bedoeling leek.

Knapen heeft enkele boeken gepubliceerd over Duitsland, Oost-West relaties en buitenlandse politiek en maakt deel uit van een aantal adviesorganen met betrekking tot Europese kwesties.

Het vertrek van de hoofdredacteur trof de redactie van NRC Handelsblad als een donderslag bij heldere hemel. De redactieraad vergadert vandaag, maar een der leden verklaarde gisteren al dat het woord 'betreuren' zeer zeker in een verklaring zal staan. 'Er is ditmaal geen kroonprins, dus over een opvolging is nog niets zinnigs te zeggen.'

Ben Knapen was niet onverdeeld gelukkig met de overname van NDU (Dagbladunie) door PCM (Perscombinatie Meulenhoff), waardoor concurrenten NRC Handelsblad en de Volkskrant in één concern terechtkwamen.

Knapen sprak in de periode dat Reed Elsevier 'zijn krant' te koop aanbood ook met een aantal buitenlandse gegadigden: 'Dat had ik wel sjiek gevonden, een buitenlandse eigenaar. Wat er nu gebeurd is, is de minst slechte oplossing, maar het blijft toch een beetje armoedig, al die kranten in één concern.'

Meer over