NieuwsOM-affaire

Hoofdofficier van justitie dient klacht in tegen top van Openbaar Ministerie wegens onderzoek naar zijn seksleven

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen heeft een klacht ingediend tegen de top van het Openbaar Ministerie en de commissie die mogelijke integriteitsschendingen door hem onderzoekt. De advocaat van de hoofdofficier stelt in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat bij het onderzoek illegaal gegevens over zijn seksleven worden verzameld en dat het OM als instantie die de wet moet handhaven hiermee zelf de wet overtreedt.

Marc van Nimwegen.  Beeld Hollandse Hoogte / Jan de Groen
Marc van Nimwegen.Beeld Hollandse Hoogte / Jan de Groen

Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek, dat draait om een relatie tussen Van Nimwegen en zijn collega Marianne Bloos. Van Nimwegen was tot 2014 lid van het College van procureurs-generaal, de top van het OM. Dat jaar werd hij plotseling hoofdofficier van justitie in Rotterdam. NRC Handelsblad schreef dit jaar dat die overplaatsing te maken had met de relatie tussen hem en zijn collega, maar dat het OM de relatie intern bleef verzwijgen.

OM-medewerkers klaagden anoniem in NRC dat de relatie tot verziekte verhoudingen en een vertrouwensbreuk zou hebben geleid. Ook beweerden anonieme bronnen dat de benoeming van Bloos tot hoofdofficier bij het Functioneel Parket in 2011 verband hield met hun relatie. Van Nimwegen zou toen verantwoordelijk zijn geweest voor haar benoeming.

De advocaat van Van Nimwegen wil geen commentaar geven op de ingediende klacht en het lopende onderzoek. Wel zegt hij dat de relatie tussen Van Nimwegen en Bloos in 2014 bekend was bij de leiding van het OM, omdat hij toen zelf liet weten ‘wegens liefde’ voor haar te willen stoppen als procureur-generaal. ‘De benoeming 2011 had daar dus niets mee te maken, want toen hadden zij geen relatie.’

Roddels en achterklap

Hoofdofficier Van Nimwegen werd in mei dit jaar alsnog met buitengewoon verlof gestuurd vanwege de kwestie. De top van het OM besloot een commissie in te stellen die onderzoekt wat er intern precies gebeurd is bij de overstap van Van Nimwegen in 2014. Ook kijkt de commissie of er voor 2014 al aanwijzingen waren van een relatie tussen de twee.

Daarvoor opende de commissie een meldpunt en riep medewerkers van het OM op zich te melden vertrouwelijk en desnoods anoniem hun verhaal te doen. Inmiddels heeft de commissie onder leiding van een voormalig lid van de Hoge Raad ruim vijftig personen gesproken die verklaringen over het seksuele gedrag van Van Nimwegen in de periode tussen 2009 en 2015 hebben afgelegd.

In de klacht staat dat de commissie vervolgens al deze ‘verhalen, roddels en achterklap’ gaat verwerken in een eindrapport, dat openbaar zal worden. Maar in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat verwerking van gegevens ‘met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid’ verboden is. Ook is het verwerken van gegevens over het privéleven volgens de advocaat van Van Nimwegen in strijd met Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM). Hij wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens optreedt tegen de top van het OM en de door haar ingestelde commissie. Hij wil onder meer dat de gegevens over het seksleven van de hoofdofficier vernietigd worden. Ook heeft hij met een beroep op de AVG inzage gevraagd in alle verhalen die anonieme collega’s over hem hebben verteld, maar de commissie weigert dat.

Een deel van de verklaringen van anonieme collega’s betreft waarnemingen hoe de twee ‘dicht naast elkaar zaten’, of hoe iemand zag dat zijn hand ‘op haar bil’ lag. Weer een andere collega heeft de commissie verteld dat de twee niet in een restaurant van een hotel werden aangetroffen, waar ze zouden zijn, en trekt daaruit de conclusie dat ze waarschijnlijk op een hotelkamer waren. De commissie heeft daarnaast op eigen initiatief een relatie uit 2005 tussen Van Nimwegen en een collega onderzocht die niets met de affaire te maken heeft.

Verschillende affaires

Naast het ‘seksleven’ van de hoofdofficier bekijkt de commissie hoe een opdracht van het OM aan een softwarebedrijf van de zwager van Van Nimwegen tot stand is gekomen. De commissie zou in eerste instantie dit jaar het rapport afronden, maar dat is inmiddels al twee keer uitgesteld.

Het OM wordt de laatste tijd geteisterd door verschillende affaires. Zo stapte de top van het OM in Zeeland-West-Brabant in oktober op vanwege slechte onderlinge verhoudingen. In een interview met het huisorgaan Opportuun van het OM zei vertrekkend officier van justitie Kitty de Nooy onlangs dat er sprake is van een ‘angstcultuur’ binnen de organisatie.

Het College van procureurs-generaal laat in een reactie weten dat het ‘heeft kennisgenomen van de klacht’ en in de procedure van de klachtbehandeling zal reageren naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer over