Honkbalbond praat via advocaten

Het hoofdbestuur van de honk- en softbalbond wilde zaterdag tijdens de ledenvergadering in Nieuwegein niet veel kwijt over het geschil met Gerard Molenaars, directeur van het bondsbureau die al twee maanden met ziektverlof is....

De problemen tussen het hoofdbestuur en Molenaars ontstonden nadat organisatie- en adviesbureau Price Waterhouse en Coopers onlangs een knelpunt signaleerde in het functioneren van het bondsbureau. Naar de rest van het rapport blijft het gissen voor de bondsafgevaardigden. Het bestuur laat niets los. 'Het rapport is niet beschikbaar voor de bondsraad', gaf Gieskens aan, 'de advocaat van de directeur verbiedt ons de inhoud naar buiten te brengen.'

Zelfs als afgevaardigde Jager (Kinheim) informeert naar de formulering van de opdracht aan het organisatie- en adviesbureau wordt hij met een kluitje in het riet gestuurd.

Toch sijpelt informatie naar buiten. Direct na het verschijnen van het rapport krijgt Molenaars van Gieskens te horen dat zijn dienstverband wordt beëindigd. Hij zou niet goed functioneren. Het waarom blijft onduidelijk. Molenaars geniet aanzien in de honkbalwereld en bij sponsors en heeft ooit een functioneringsgesprek van tien minuten gevoerd met toenmalig bondsvoorzitter Den Duijn, maar dit kan geen rol hebben gespeeld omdat niets van het besprokene op papier is gezet.

De vier districtsvoorzitters van de KNBSB uiten stevige kritiek op het hoofdbestuur. Uit protest blijven ze weg van de vergadering. Hun hoop is gevestigd op Theo Reitsma die door de overige bondsraadleden met groot enthousiasme wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de bond.

Gerard Molenaars zit thuis en wacht af. Hij wil niets zeggen en verwijst naar zijn advocaat. Op het bondsbureau wordt zijn functie waargenomen door oud-semiprofvoetballer Leen van der Lugt.

Meer over