Homohuwelijk moet echt gelijk

PIA DIJKSTRA

Op 1 april 2011 was het tien jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk voor homoseksuele en lesbische paren werd opengesteld.

Geen apart 'homohuwelijk' naast een 'heterohuwelijk', maar hetzelfde huwelijk voor iedereen. Nederland was daarmee het eerste land ter wereld waar mensen van gelijk geslacht met elkaar konden trouwen. Een mijlpaal in de geschiedenis van de homorechten.

Ons land heeft daarmee internationaal het goede voorbeeld gegeven. Inmiddels is ook in België, Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland en Argentinië het huwelijk voor homo's opengesteld. Daarnaast kunnen homo's in diverse staten in Mexico en de VS trouwen. Bovendien wordt wereldwijd de discussie gevoerd of paren van gelijk geslacht moeten kunnen huwen.

Een jubileum is een mooi moment om te peilen hoe het opengestelde huwelijk er anno 2011 voor staat. Helaas zijn er nog steeds een aantal zaken die niet goed geregeld zijn. De volgende regelingen moeten snel worden aangepakt en gemoderniseerd.

Als een gehuwd heteroseksueel stel kinderen krijgt, ontvangt de man automatisch het ouderschap. Bij een getrouwd lesbisch ouderpaar wordt alleen de biologische moeder bij de geboorte van het kind als ouder erkend. De meemoeder moet een dure en emotioneel belastende adoptieprocedure starten. Als de biologische moeder ondertussen komt te overlijden, zijn de kinderen wees en is de meemoeder rechteloos.

Deze ongelijkheid is onacceptabel. Beide ouders van lesbische paren met kinderen moeten dezelfde rechten krijgen als een heteropaar. Het kabinet moet daarom haast maken met het wetsvoorstel lesbisch ouderschap, zodat in de toekomst duizenden kinderen en meemoeders juridisch beter beschermd zijn.

In de Europese Unie worden getrouwde homostellen nog steeds gediscrimineerd op hun werk of in hun studie, omdat veel lidstaten de partner niet als een wettelijk familielid erkennen.

Getrouwde homokoppels zouden binnen de EU echter overal gebruik moeten kunnen maken van dezelfde rechten als getrouwde heterokoppels. Het is ontoelaatbaar dat EU-burgers niet vrij kunnen bewegen binnen de EU zonder hun rechten te verliezen. De Nederlandse regering moet zich er in Europa sterk voor maken dat EU-lidstaten op zijn minst elkaars wetten erkennen.

Binnen Nederland bestaat er nog steeds ongelijkheid als het om de openstelling van het huwelijk gaat. De BES-eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. In de jaren daarvoor kozen de bewoners van deze drie eilanden voor een directe band met Nederland. Als je daarvoor kiest, kun je echter niet gaan shoppen in de Nederlandse wetgeving. Ondanks fel verzet van een deel van de eilandbewoners is daarom afgesproken dat in 2012 het huwelijk voor paren van gelijk geslacht moet zijn opengesteld. Voor een soepele invoering is het van belang dat het kabinet inzet op het bevorderen van het maatschappelijke draagvlak.

Eerder bleek het kabinet daar echter niet toe bereid. Ik verzoek het kabinet alsnog steun uit te spreken voor homo's op de BES-eilanden en het draagvlak voor deze wetgeving te bevorderen.

Tien jaar geleden besloot men om praktische redenen dat ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren mochten weigeren een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht te voltrekken. Nu zien we echter dat er nog steeds gemeenten zijn die weigerambtenaren blijven aannemen.

Wat ons betreft mogen nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand geen enkel huwelijk meer weigeren. Kies je ervoor om trouwambtenaar te worden, dan hoor je uitvoering te geven aan de wet. Daarbij mag je niet discrimineren. We accepteren het ook niet wanneer een ambtenaar zou weigeren huwelijken met een bepaalde interculturele of religieuze achtergrond te sluiten. Als nieuwe weigerambtenaren niet meer worden aangenomen, is dit fenomeen snel verleden tijd. Daar moet het kabinet voor zorgen.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet de emancipatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen wil bevorderen. Als minister-president heeft Mark Rutte de sleutel in handen om daar echt werk van te maken. Zo kan hij het tienjarig jubileum van de openstelling van het huwelijk extra glans geven.

Pia Dijkstra is lid van de Tweede Kamer en woordvoerder emancipatie voor D66. Zij roept het kabinet op een aantal zaken rond het homohuwelijk die niet goed geregeld zijn, snel aan te pakken en te moderniseren.

undefined

Meer over