Holle woorden

DE belangrijkste mogendheden die bij de oorlog in Bosnië-Herzegowina zijn betrokken, hebben in Londen een compromis bereikt over de bescherming van het door de Bosnische Serviërs bedreigde 'veilige gebied' Gorazde....

Daartoe kunnen ook NAVO-luchtacties behoren. Britse troepen worden naar Sarajevo gestuurd om te pogen de aanvoerroute naar de Bosnische hoofdstad te openen.

Het zijn fraaie woorden, die de indruk van vastberadenheid wekken. Nadere beschouwing leert echter dat de zo dringend noodzakelijke 'streep in het zand' niet getrokken is. De deelnemers aan de Londense conferentie laten het bij een potje verbale krachtpatserij.

Twee uiteenlopende voorstellen om daadwerkelijk iets tegen de schaamteloze agressie van Radovan Karadzic en generaal Mladic te ondernemen, lagen in Londen op tafel. Het Franse plan om het beleg van Sarajevo te breken en grondtroepen te sturen voor het verdedigen van Gorazde sneuvelde door tegenstand van de VS, Groot-Brittannië en Rusland. Te elfder ure stelde de regering-Clinton voor de NAVO op eigen initiatief grootscheepse luchtaanvallen op doelen van de Bosnische Serviërs te laten uitvoeren, als die Gorazde aanvallen. Washington wilde dat de internationale gemeenschap deze strategie zou blijven volgen, ongeacht eventuele repressailles door de Bosnische Serviërs.

Elementen uit dit plan zijn in de Londense conclusies terug te vinden, maar de kern is verdwenen. Er wordt inderdaad gedreigd met bombardementen, maar het kiezen van de doelen en het geven van toestemming voor luchtacties blijft voorbehouden aan de leiding van Unprofor, die op dit punt zeer terughoudend is. In Londen is ook geen enkel signaal gegeven dat VN en NAVO aan de luchtacties zullen vasthouden als de Serviërs weer blauwhelmen gijzelen.

In heel Bosnië zijn de Serviërs in het offensief. De bevolking van Zepa is in acuut gevaar. De bewijzen voor massamoord en genocide in Srebrenica stapelen zich op. De internationale gemeenschap staat voor de opgave de bedreigde bevolking van Gorazde, Sarajevo en de andere 'veilige gebieden' voor een soortgelijk lot te beschermen. Daarvoor zijn daden nodig, politieke en militaire vastberadenheid. De holle woorden waarover in Londen consensus is bereikt, schieten dramatisch tekort.

Meer over