Hollandse patiënt helpt Maria Middelares

Jarenlang sloot het Maria Ziekenhuis Noord-Limburg in Lommel, België, 's zomers één van zijn zes operatiekamers. Dit jaar kan de OK open blijven, dankzij de toestroom van patiënten uit Nederland ....

Per maand kunnen 25 Nederlanders op kosten van hun ziekenfonds terecht in het op twee locaties gevestigde ziekenhuis: Maria Middelares in Lommel en Heilig Hart in Neerpelt, tezamen Maria Ziekenhuis geheten. 'Dat aantal kan nog groeien naar 50 per maand, 600 per jaar, maar niet méér', zegt algemeen directeur Roger Luyten. 'Wij willen op een gecontroleerde manier uitbouwen.'

Het vlak over de grens, nabij Valkenswaard, gelegen ziekenhuis heeft contracten gesloten met twee grote Nederlandse zorgverzekeraars, CZ uit Tilburg en VGZ uit Nijmegen. Het ziekenhuis (340 bedden) mag dan klein zijn, de ambities zijn groot. 'Wij zijn een regionaal ziekenhuis, maar wij wensen die regio los te zien van de grenzen', zegt Luyten. 'Wij willen ons een stukske ruimer profileren'.

De helft van de Nederlanders die naar Lommel en Neerpelt komen, ondergaat een orthopedische behandeling. Er zijn zeven fulltime orthopeden verbonden aan het ziekenhuis in Belgisch Limburg. 'Een zeer actief, dynamisch gezelschap', zegt Luyten.

Minstens zo actief zijn de twee kaakchirurgen. Zij ontdekten een gat in de markt voor kaakoperaties en namen het initiatief tot het contract met CZ. Inmiddels ondergingen vier Nederlanders in Lommel een kaakoperatie.

Met een verwijsbrief van hun Nederlandse huisarts kunnen verzekerden van CZ en VGZ terecht in het Maria ziekenhuis. Tevoren toestemming vragen aan het ziekenfonds hoeft niet meer nu er een contract is tussen verzekeraar en ziekenhuis. Veel Nederlanders komen binnen met een verwijsbriefje van hun huisarts. 'Maar we krijgen nogal wat aanmeldingen dieper uit Nederland. Die komen na bemiddeling van hun verzekeraar', weet Luyten.

Stijger met stip zijn de Nederlandse patiënten met maag- en darmaandoeningen. De drie (binnenkort vier) gastro-enterologen hebben onlangs een spreekbeurt gehouden voor Nederlandse huisartsen in de grensstreek. De patiëntenstroom zal dus binnenkort wel op gang komen, denkt Luyten.

Maria Middelares in Lommel is zestig jaar oud, maar van alle gemakken voorzien. Alle kamers zijn standaard toegerust met een ijskastje, tv en telefoon. Een luxe die niet in het Nederlandse verplichte ziekenfondspakket zit en waarvoor de Nederlandse patiënt dan ook uit eigen zak moet betalen.

De Tilburgse verzekeraar betaalt voor zijn Nederlandse patiënten in België weer wél het 'remgeld' van 12 euro per dag, dat de Belgen zelf moeten betalen. Nederland kent zulke eigen bijdrage voor het ziekenhuis niet. 'Toch is CZ in België zeer goedkoop uit', meent Luyten. In België is het verpleegtarief namelijk veel lager dan in Nederland, doordat de overheid (dus de belastingbetaler) 60 procent van de kosten voor het gebouw betaalt. In het Nederlandse verpleegtarief zijn die kosten verdisconteerd.

Maar de Belgen zijn het beu om te betalen voor een ziekenhuis waar steeds vaker burgers uit andere lidstaten worden behandeld.

Daarom onderzoekt de Belgische overheid hoe het ziekenhuistarief voor buitenlanders kan worden 'aangepast'.

Het Maria Ziekenhuis in Lommel is slechts een van de vele contractpartners van Nederlandse zorgverzekeraars met veel verzekerden in het grensgebied. Die ziekenfondsen zien in het sluiten van overeenkomsten over de grens (in België, maar ook in Duitsland) een mogelijkheid om de wachtlijsten te bekorten. Het kleine Lommel speelt daarbij een bescheiden rol.

Nu dreigt echter in België een artsentekort. Zo lijkt Nederland met de export van patiënten ook de wachtlijsten te exporteren. Lommel moet blijven groeien, vindt Luyten. 'We moeten er zeker en vast voor zorgen dat we ons aantal specialisten kunnen uitbreiden. We moeten niet volledig droog komen te staan.'

Meer over