Hollands werkschoeisel, onveilig verklaard door Brusselse ambtenarij, blijkt deugdelijk; Voor de klomp is de redding nabij

Een paar maanden geleden schreef de New Scientist dat voor de klomp hetzelfde lot dreigt als voor de Spaanse draagezel en de Zwitserse koekoeksklok....

Van onze verslaggever

Wio Joustra

GRONINGEN

Maar het gerenommeerde, Britse wetenschapstijdschrift had het mis. De klomp wordt gered, niet alleen als souvenir, maar ook als werkschoeisel. Waarschijnlijk nog deze zomer zal de certificering van de klomp een feit zijn, en zal het schoeisel in Brussel niet langer als onveilig te boek staan. Want de houten schoen heeft dan het vereiste CE-stickertje, zeg maar een eigen keurmerk.

De Nederlandse Vereniging van Klompen Fabrikanten (NVKF) gruwt bij de gedachte dat klompen nog slechts te zien zouden zijn in souvenirwinkels, of als houder van geraniums. En niet alleen de vereniging. Want er zijn mensen die zweren bij de klomp. Je glibbert niet weg, je trapt niet zomaar door een spijker en de klomp ademt zo goed dat je geen zweetvoeten krijgt. Om maar enkele voordelen te noemen.

Maar ja, weten die Brusselse ambtenaren veel. Als veiligheidsschoeisel moest de klomp voldoen aan Europese regelgeving, zo bepaalden ze. En zolang er geen bewijs was voor de veiligheid van de klomp, werd die als 'onveilig' gezien.

De noordelijke Arbodiensten trokken eind vorig jaar hun conclusies. Ze weerden de klomp van de werkvloer. Zodra er met zwaar materiaal werd gewerkt, was de klomp taboe. Met als gevolg dat de productie van werkklompen achteruit holde. In Nederland produceren zo'n dertig fabriekjes met tweehonderd man personeel jaarlijks achthonderdduizend paar werkklompen. Daarnaast worden in Nederland per jaar vier miljoen souvenirklompen gefabriceerd.

De NVKF nam het heft in eigen handen en liet het Centrum voor Leer en Schoenenonderzoek van TNO in Waalwijk een veiligheidsonderzoek instellen. Een goed gemaakte klomp kan concurreren met de veiligheidsschoen, zo kan het resultaat worden samengevat.

Eigenlijk is de klomp nog beter, vult onderzoeker J. Broeders aan. Want in een schoen met een stalen neus kunnen de tenen klem raken als er een flink gewicht op valt. Bij klompen is niet alleen de wreef beter beschermd, er blijft genoeg ruimte over om de voet eruit te trekken.

Na het bemoedigende resultaat van het veiligheidsonderzoek is de kleine NVKF - nog geen twintig leden - erin geslaagd de financiering van het certificeringsonderzoek rond te krijgen. Dat kost vijftigduizend gulden. Het gaat een week of zes tot twee maanden duren. Volgens bestuurslid H. Schamp uit Den Bosch worden in die tijd 'de fysische waarden' van de klomp bepaald en komen er richtlijnen voor het maken van 'veilige' werkklompen.

De liefhebbers zal het een zorg zijn. Die wisten al lang dat de klomp zijn gelijke niet kent.

Meer over