Hogeschoolblad in pr-sfeer na vertrek redactie

'Hoger beroepsonderwijs moet vonk overbrengen op studenten', kopt Havana, het blad van de Hogeschool van Amsterdam in zijn nieuwste nummer....

De hoofdredacteur heeft een kritisch artikel over Korteweg geschreven. Die werd onder meer omschreven als een 'charmante bulldozer'.

Korteweg sloeg terug. Hij loosde Crezee en trok pr-adviseur Jaap de Jong aan als interim-hoofdredacteur.

Of De Jong het openingsverhaal heeft geschreven, wordt niet duidelijk, maar het is geheel in montere pr-termen gesteld.

'De hogeschool wil met een flexibel opleidingsaanbod nóg beter inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven aan mensen met een hogere beroepsopleiding', staat er.

Naast Korteweg wordt ook organisatieadviseur en oud-minister Winsemius geciteerd. Hij doet de hogeschool een 'even verrassende als verfrissende aanbeveling', namelijk: 'Mensen die door hun enthousiasme een vonk laten overspringen op studenten, hebben de sleutel in handen voor kwalitatief goed onderwijs.'

Niettemin wordt Havana geen propagandablaadje, verzekert het college de lezers.

De formule is niet gewijzigd, en 'wij blijven Havana beschouwen als een belangrijk onderdeel van de communicatiemiddelen van de hogeschool.'

Meer over