nieuws

Hogeschool schaft bindend studieadvies af: ‘Laat studenten wennen aan het lastige eerste jaar’

Zuyd Hogeschool schaft vanaf volgend collegejaar als eerste hogere onderwijsinstelling het bindend studieadvies (BSA) definitief af. Daardoor hoeven eerstejaarsstudenten van de Limburgse hbo-instelling niet meer een minimum aantal studiepunten te halen om op de opleiding te mogen blijven.

Eerstejaarsstudenten van de Limburgse hbo-instelling hoeven niet meer een minimum aantal studiepunten te halen om op de opleiding te mogen blijven. Beeld Marcel van den Bergh
Eerstejaarsstudenten van de Limburgse hbo-instelling hoeven niet meer een minimum aantal studiepunten te halen om op de opleiding te mogen blijven.Beeld Marcel van den Bergh

Het advies is bedoeld als kwaliteitseis: wie bijvoorbeeld 56 van de 60 studiepunten van het eerste jaar bemachtigt, toont aan het potentieel te hebben om uiteindelijk te slagen. Maar volgens Zuyd Hogeschool bereikt het middel niet het doel. In de praktijk leidt het vaak tot het ‘rondpompen van studenten’, constateerde minister Van Engelshoven (Hoger Onderwijs) vorig jaar al: studenten gaan bij een andere instelling dezelfde studie volgen, en slagen bij die tweede kans vaak wel.

Zuyd Hogeschool, gevestigd in Heerlen, Maastricht en Sittard, vindt dat ‘erg jammer’: studenten die de zuidoostelijke uithoek van het land niet willen verlaten, worden door het BSA verplicht om hun heil noordelijker te zoeken. ‘Voor studenten is het eerste jaar soms lastig: nieuwe opleiding, nieuwe stad, nieuwe vrienden’, zegt Saskia Brand-Gruwel, lid van College van Bestuur van de hogeschool. ‘Wij vinden dat je ze de tijd moet gunnen om daaraan te wennen.’

Verzet

Vorig jaar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor de afschaffing van het BSA. Van Engelshoven zei toen daarover in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen. Daar stuit ze op verzet. Volgens de Vereniging Hogescholen doen sommige andere hbo-instellingen onderzoek naar alternatieven voor het BSA, maar zeker niet allemaal. De koepelorganisatie wil dat hogescholen daarin een eigen keuze behouden. Universiteiten willen het ‘sturingsinstrument’ graag behouden. ‘Uit de onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat het bindend studieadvies werkt: de uitval is sterk verminderd, studenten studeren gemiddeld minder lang en de doorverwijzing naar andere, beter passende studies is goed op gang gekomen’, aldus de Vereniging van Universiteiten (VNSU).

Zuyd Hogeschool twijfelt aan die stimulerende werking: uit pilots bij enkele eigen opleidingen blijkt niet dat een BSA beter werkt dan zogeheten ‘doorstroomnormen’. Daarmee mag een student ook pas vakken uit andere collegejaren volgen als hij genoeg studiepunten heeft behaald, maar wordt een mislukte poging daartoe niet bestraft met verbanning van de opleiding.

Zwalken

De Limburgse hbo-instelling zinspeelde al langer op het afschaffen van het BSA, maar het coronavirus heeft die ambitie een duwtje in de rug gegeven. Hogescholen besloten in november gezamenlijk dat studenten dit collegejaar langer over het behalen van het vereiste aantal studiepunten mogen doen. Vooral stageplekken kunnen nu moeilijk te bemachtigen zijn, waardoor een studievertraging niet altijd de student valt aan te rekenen. Na corona weer terug naar het oorspronkelijke BSA om het daarna weer te af te schaffen, dat zag Zuyd Hogeschool niet zitten. ‘Dan gaat het beleid zwalken en weten studenten niet meer waar ze aan toe zijn’, aldus Brand-Gruwel.

Na lang gesteggel versoepelden ook universiteiten dit collegejaar het bindend studieadvies: met tien tot vijf procent minder behaalde studiepunten mag een student op de opleiding blijven. Ze hopen met de geste recht te doen aan de lastige situatie voor jongeren in de coronacrisis, al is dat zeker op universiteiten niet eenduidig in hun studieresultaten te zien. Waarschijnlijk blijft het bij een eenmalige concessie.

Meer over