Hoger opgeleiden minder kans op dementie

Hoger opgeleide mannen hebben 65 procent minder kans om ooit dement te worden dan lager opgeleide mannen. Tussen hoger en lager opgeleide vrouwen is het verschil 48 procent.

Dit blijkt uit een demografisch epidemiologische studie, beschreven in het blad Demos van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Beter getraind
Aangenomen wordt dat de hersenen van hoger opgeleiden beter getraind zijn, waardoor zij minder last hebben van cognitief verval, zoals geheugenverlies. Paradoxaal genoeg gaan hoger opgeleiden wel eerder dood, als zij eenmaal dementie hebben. Dit wordt verklaard door de zogeheten cognitieve reserve-theorie. Hoger opgeleiden zijn in staat om cognitief verval langer uit te stellen. Maar als dementie eenmaal aan het licht komt, is het proces verder gevorderd, waardoor zij eerder overlijden.

Andere onderzochte factoren zijn veel minder belangrijk dan opleiding. Overgewicht en zwaarlijvigheid zijn niet van invloed op de vraag of iemand dement wordt. Roken verhoogt de kans op dementie enigszins, al is het verschil voor mannen niet significant. Rokers leven korter met dementie, omdat zij gemiddeld minder oud worden.

Voor een 55-jarige vrouw is de kans om ooit dement te worden 36 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Voor een 55-jarige man is dat 23 procent. Mannen worden minder vaak dement, omdat zij minder oud worden.

Vergrijzing
Door de vergrijzing zal de prevalentie van dementie de komende twintig jaar met 45 procent toenemen, zo verwachten de onderzoekers. Hoe gezonder Nederlanders leven, hoe meer mensen dement zullen worden, stellen zij. Als mensen bijvoorbeeld stoppen met roken, worden zij gemiddeld ouder, waardoor de kans op dementie ook toeneemt.

Dementie (ANP) Beeld
Dementie (ANP)
Meer over