Hoger beroep aantekenen bij ontslagzaken wordt mogelijk

Het wordt mogelijk hoger beroep aan te tekenen bij ontslagzaken die voor de kantonrechter spelen. De Tweede Kamer sprak zich hier donderdagavond in meerderheid voor uit, ook al is het kabinet tegen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De PvdA zal volgende week, als het debat wordt voortgezet, een amendement voor het hoger beroep indienen. Het kabinet moet dat amendement uitvoeren als de Kamer het aanneemt.

De PvdA krijgt in ieder geval steun van de oppositie. De coalitiepartners VVD en D66 stemmen tegen, tenzij ze een kamermeerderheid achter hun wens krijgen om de ontslagprocedure bij het arbeidsbureau te verkorten. Daar is in ieder geval de PvdA weer tegen.

Het hoger beroep in ontslagzaken is onderdeel van een serie voorstellen waarin het ontslagrecht wordt gewijzigd en de rechten van werknemers met tijdelijke contracten worden veranderd. De wetsvoorstellen staan bekend onder de naam Flexibiliteit en Zekerheid.

Het kabinet beschouwt het pakket als een goed compromis tussen de belangen van werkgevers (die grotere inzetbaarheid en flexibiliteit van hun personeel verwachten) en van werknemers, die meer zekerheid wensen over de voortzetting van hun arbeidscontract. De organisaties van werkgevers en werknemers zijn het eens met de plannen. In feite heeft hun onderhandelingsakkoord rechtstreeks geleid tot de wetsvoorstellen.

Een belangrijk nieuw element is de verbetering van rechten van uitzendwerkers. Vooruitlopend op de wetsvoorstellen zijn in de uitzendbranche al cao-afspraken gemaakt die uitzendwerkers een hogere beloning en betere secundaire arbeidsvoorwaarden bieden.

Oproepwerkers krijgen eveneens meer bescherming. Straks zal bijvoorbeeld de regel gelden dat oproepkrachten voor minstens drie uur per oproep moeten worden betaald, ook als ze in werkelijkheid korter in touw zijn.

Daar staat tegenover dat werkgevers nu drie opeenvolgende tijdelijke contracten (drie maal) mogen aanbieden voordat een vast dienstverband moet worden aangeboden.

Meer over