Hoge bloeddruk slecht behandeld

Vier van de vijf huisartsen geven niet de optimale adviezen bij de behandeling van hoge bloeddruk. De patien moeten beter worden gescreend, worden doordrongen van een gezonde levensstijl en beter worden gecontroleerd op het trouw slikken van medicijnen....

Dit blijkt uit een enqu van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL onder 180 huisartsen in opdracht van de farmaceutische fabrikant MSD.

Hoge bloeddruk (boven 140 mmHg bovendruk en/of 90 mmHg onderdruk) is een diagnose die vaak door de huisarts wordt gesteld. De aandoening komt bij 1 op de 5 volwassenen tussen de 20 en 60 jaar voor, bij ouderen vaker. De aandoening vergroot het risico op hart- en vaatziekten.

De grootste omissie die uit de enqu naar voren komt, is dat huisartsen te weing aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. Het advies om te stoppen met roken, als dat van toepassing is, wordt bijna altijd gegeven. Andere adviezen, zoals minder alcohol, meer bewegen en gezonder eten, worden nogal eens vergeten. In de richtlijn staat dat deze adviezen, voor zover ze van toepassing zijn, altijd moeten worden gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste artsen zich houden aan de aanbevolen medicatie bij ongecompliceerde hoge bloeddruk. Veelal beginnen ze met plaspillen, soms ook met andere middelen om een beroerte te voorkomen. Bij gecompliceerde gevallen wijken de artsen regelmatig af van de standaard. De artsen kiezen dan vaak voor een andere medicijn dan wordt aangeraden.

Meer over