NieuwsGiftige verfstof

Hof wil meer informatie over blootstelling chroom-6

Het gerechtshof in Den Bosch wil tijdens een extra zitting ‘meer informatie van beide partijen’ vergaren over de blootstelling van Defensiemedewerkers aan de giftige verfstof chroom-6 op oude Navo-werkplaatsen in Zuid- en Oost-Nederland.

Het Defensieterrein in Eygelshoven, waar medewerkers werden blootgesteld aan chroom-6. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant
Het Defensieterrein in Eygelshoven, waar medewerkers werden blootgesteld aan chroom-6.Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Dat heeft het gerechtshof dinsdag in Den Bosch in een tussenvonnis bepaald, in een zaak die is aangespannen door vier voormalige medewerkers van Defensie en de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS.

De oud-werknemers van de zogenoemde POMS-sites in Brunssum en Eygelshoven, waar decennialang Navo-legermaterieel werd onderhouden, zijn ontevreden en boos over de schaderegeling die het ministerie van Defensie vorig jaar heeft opengesteld. Ze vinden de financiële compensatie (maximaal 40 duizend euro) te laag en willen bovendien dat iedereen een basisschadevergoeding krijgt. Dat proberen ze nu af te dwingen bij de rechter.

De civiele rechtbank in Limburg verklaarde de eisers vorig jaar niet ontvankelijk. Die verwees de vier voormalige ambtenaren door naar de bestuursrechter en vond dat de claim van de stichting niet als collectieve actie kon worden behandeld. Tegen die uitspraak gingen de oud-werknemers in beroep.

Het Hof neemt over de ontvankelijkheid van de voormalige ambtenaren nog geen beslissing, zo valt uit het arrest te lezen. Daarvoor willen de rechters eerst meer informatie. Wel vindt het Hof dat de stichting via deze zaak geen financiële schadevergoeding kan vorderen. ‘Dat is niet mogelijk via deze collectieve actie’, aldus het Hof.

Tijdens een extra zitting dit najaar wil het Hof meer informatie krijgen over het in juni vorig jaar verschenen RIVM-rapport, waarin is geconcludeerd dat ‘het preventie- en zorgbeleid van Defensie op de POMS-locaties ontoereikend is geweest’. Dat rapport is de basis voor de schaderegeling die het ministerie heeft opengesteld. Ook willen de rechters van de staat horen ‘wat de stand van zaken is ten aanzien van de aansprakelijkheidsstellingen van de voormalige ambtenaren’. Ook is er onduidelijkheid over de vraag of deze zaak door een bestuurs- of een civiele rechter dient te worden beoordeeld.

‘David tegen Goliath’

Ten slotte wil het Hof tijdens de zitting ook onderzoeken of ‘een minnelijke regeling’ tussen de partijen mogelijk is. Advocaat Rob Bedaux zegt in een reactie dat dit nog steeds mogelijk is, maar dan moet de staat wel de schaderegeling verruimen en iedereen een basisvergoeding geven. Hij vindt dat het RIVM-rapport de gezondheidsschade van veel mensen onderschat en beperkt, want het gritstof met het giftige chroom-6 ‘dwarrelde overal’.

De advocaat wil dat Defensie alle (ruim 2.000) ambtenaren en particulieren die op de vijf POMS-locaties hebben gewerkt, compenseert wegens nalatigheid en onrechtmatig handelen. ‘Het ministerie heeft immers de mensen alle jaren willens en wetens blootgesteld aan chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen zonder hen in te lichten. Defensie heeft ook geen maatregelen van betekenis getroffen om hen te beschermen’, aldus Bedaux.

Hij verwijst daarbij naar de Tilburgse chroom-6-regeling, waarbij wel alle werklozen een basisvergoeding hebben gekregen die destijds verplicht in een voormalige NS-werkplaats hebben gewerkt om werkervaring op te doen. ‘De zaak ligt weer open', zegt een vastberaden Bedaux, die de lange juridische procedure ‘een strijd van David tegen Goliath’ noemt.

Dit schreven we eerder over de blootstelling aan het giftige chroom-6
Het begon met haaruitval en eindigde met slokdarmkanker. Werken met chroom-6 in een wapendepot van Defensie maakte hem doodziek, zegt Henk Coort. ‘Defensie hield zich van de domme.’

Vorig jaar ging staatssecretaris Barbara Visser van Defensie diep door het stof voor oud-medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6. Zij bood excuses aan omdat Defensie decennialang heeft verzuimd aan personeel te vertellen dat zij zijn blootgesteld aan de schadelijke verfstof.

Defensie is niet de enige werkgever die personeel blootstelde aan de giftige verfstof. Tussen 2004 en 2012 werden ruim achthonderd werklozen verplicht tewerkgesteld bij reïntegratiebedrijf tROM, waar zij (onder meer) oude treinen schuurden en verfden. Opdrachtgevers gemeente Tilburg, NS/NedTrain en het Spoorwegmuseum hebben daarbij ‘ernstig gefaald’, oordeelde een onafhankelijke commissie dit jaar.

Meer over