Hof gelast vervolging Euratom

Euratom, de eigenaar van de kernreactor Petten, moet alsnog worden vervolgd voor het plegen van ernstige milieudelicten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Greenpeace hierover woensdag in het gelijk gesteld....

Volgens het hof is Euratom niet onschendbaar voor het Nederlandse strafrecht, zoals minister Donner van Justitie stelde. De officier van justitie in Alkmaar is opgedragen Euratom voor de rechter te dagen.

Drie andere bedrijven, waarbij in 2003 vergelijkbare milieuovertredingen werden geconstateerd, zijn inmiddels veroordeeld. Het hof acht het ontoelaatbaar dat deze bedrijven wel zijn vervolgd en Euratom niet. Dergelijke willekeur is in strijd met de rechtsgelijkheid.

Politieagenten constateerden in september 2003 dat Euratom zwaar giftige stoffen als zwavelzuur en zoutzuur verkeerd had opgeslagen. Gasflesssen werden in roestige opslagkasten bewaard, vereiste brandblussers ontbraken en een bak met gif dreigde na een regenbui over te lopen. Een betrokken politieman sprak van ‘Oost-Europese toestanden’.

Na een justitieel onderzoek werd de dagvaarding tegen Euratom op het laatste moment ingetrokken. Zo kon een diplomatieke rel met de Europese Unie, de eigenaar van Euratom, worden voorkomen. Die is fel gekant tegen strafrechtelijke vervolging en heeft dat het kabinet meermalen laten weten.

Donner legde zich daar uiteindelijk bij neer. Hij wilde niet ‘ten oorlog trekken tegen de Europese Unie’, zei hij eind vorig jaar in de Tweede Kamer. Volgens de minister had Euratom inmiddels beterschap beloofd.

PvdA-Kamerlid Samsom was destijds verbolgen over Donners verweer. Hij is verheugd over de uitspraak. Samsom vreesde voor een ‘nucleaire vrijstaat’, indien Euratom niet gestraft zou worden.

Volgens het hof geniet Euratom slechts beperkte (functionele) immuniteit, vergelijkbaar met die van ambassades. Die houdt in dat Euratom vrijuit gaat als de wet tijdens de normale taakuitoefening wordt overtreden. De milieudelicten stonden volgens het hof echter volledig los van het eigenlijke werk van Euratom.

Meer over