NieuwsLonen

Hoera! We gaan er, met veel mitsen en maren, op vooruit

De meeste Nederlanders krijgen aan het eind van de maand iets meer salaris op hun bankrekening. Dat blijkt uit een doorberekening van de eerste loonstrookjes van 2021 door salarisadministrateur ADP.

Als gevolg van de lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen gaat vrijwel iedereen er in het nieuwe jaar op vooruit.  Beeld BSR Agency
Als gevolg van de lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen gaat vrijwel iedereen er in het nieuwe jaar op vooruit.Beeld BSR Agency

Als gevolg van de lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen gaat vrijwel iedereen er in het nieuwe jaar op vooruit. Wie het minimumloon verdient krijgt er door de bank genomen maandelijks 30 euro netto bij, jan modaal kan volgens ADP op 45 euro extra rekenen en wie twee keer modaal verdient 50 euro. De salarisadministrateur neemt in zijn analyses onder meer wijzigingen in belastingtarieven, heffingskortingen en pensioenpremies per sector mee.

In de bouw is de loonstijging het hoogst, bij de overheid blijft die juist iets achter omdat de pensioenpremies van ambtenarenfonds ABP stijgen. Voor gepensioneerden ziet het er overigens iets minder rooskleurig uit: de aanvullende pensioenen worden wat lager, al wordt dat grotendeels gecompenseerd door een hogere aow-uitkering.

Loonmutaties

In de berekening van ADP is geen rekening gehouden met loonmutaties en cao-afspraken. Het Centraal Planbureau rekende in zijn Novemberraming al voor dat de coronacrisis de stijging van de cao-lonen in 2021 zal drukken. Voor 2020 kwam die nog uit op zo’n 2,5 procent, maar dat is vooral te danken aan de eerste maanden van dat jaar: na het uitbreken van de pandemie kwamen de cao-onderhandelingen grotendeels tot stilstand en daarna werd een neerwaartse trend ingezet.

Die zet zich in het nieuwe jaar door. Het CPB raamt de cao-stijging in 2021 op een luttele 1,4 procent. Die valt vrijwel weg te strepen tegen de prijzen die komend jaar met 1,4 procent zullen stijgen. Onder de streep blijft een koopkrachtplus van 1 procent over. Al zet het CPB daarbij wel een belangrijke kanttekening: in dat statische koopkrachtcijfer is geen rekening gehouden met inkomensverlies door bijvoorbeeld het wegvallen van opdrachten (voor zelfstandigen) of ontslag. Het Planbureau verwacht dat de werkloosheid komend jaar zal oplopen tot boven de 6 procent.

Welke pensioenen worden gekort?

Ondanks alle onheilstijdingen blijft het overgrote deel van de aanvullende pensioenen dit jaar gelijk. Schoonmakers, supermarktmedewerkers en de reisbranche lopen nog wel risico op kortingen.

De pensioenfondsen kregen bij het begin van de coronacrisis in maart forse klappen. Daarnaast hebben zij veel last van de lage rente. Met name bij het pensioenfonds voor de levensmiddelensector en BPF Schoonmaak dreigt een verlaging, bericht het FD dinsdag.

Het pensioenfonds voor de in zwaar weer verkerende reisbranche, Reiswerk, liet haar deelnemers eerder al weten dat er hoe dan ook gekort moet worden. Dat zou kunnen oplopen tot bijna eenvijfde. Ook bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel moeten de uitkeringen omlaag. Beide kleinere fondsen gaan op in het grotere PGB.

Maandag maakten de twee belangrijkste pensioenfondsen, ABP en PFZW, op basis van voorlopige berekeningen bekend dat hun dekkingsgraad boven de kritieke ondergrens blijft. Zij profiteerden op de valreep van 2020 van de jubelstemming op de beurzen. Hierdoor blijven de pensioenen van zo’n 6 miljoen ambtenaren, leraren en zorgmedewerkers dit verkiezingsjaar overeind.

Koen Haegens

Lees ook

Ook tijdens ‘ongekende crisis’ blijft FNV forse loonsverhoging eisen – is dat reëel?

Een thuiswerkregeling in plaats van reiskostenvergoeding: werkgevers moeten volgens FNV gaan meebetalen aan de koffie en elektriciteit die we thuis gebruiken.

Meer over