Meelezers

Hoe ver mag een columnist gaan met filosoferen over gewelddadig verzet?

In de rubriek Meelezers reageert de redactie op wat er leeft onder lezers. Deze week: de vrijheid van de columnist.

Fleur De Weerd
null Beeld

Wat de een ziet als het opwerpen van een moreel vraagstuk ziet een ander als opruiing. Enkele lezers vonden dat Asha ten Broeke in haar column vorige week te ver ging toen ze zich afvroeg of ze in de toekomst zou leren hoe je een bom maakt ‘als er een moment komt waarop we alleen met explosieven de levens en toekomst van onze kinderen kunnen redden’.

‘Ik geef les in klimaatverandering’, schreef geograaf Jaap Plaisier. ‘Maar nooit zou ik het in mijn hoofd halen na te gaan denken over het plaatsen van bommen. Alhoewel ze niet denkt ‘dat de mogelijkheden voor vreedzaam verzet al zijn uitgeput’, is de boodschap duidelijk: geweld is geoorloofd, zodra die mogelijkheden zijn uitgeput, ergens in de nabije toekomst.’

Ook volgens Louis van der Poll ging de column over de schreef. ‘Gelukkig weet mevrouw Ten Broeke (nog) niet hoe zij een bom moet maken. Anderen weten dat misschien wel; zij zouden in haar betoog een rechtvaardiging tot geweld kunnen zien.’

Bevatte haar betoog een oproep tot geweld? Hoofdredacteur Pieter Klok vindt van niet. ‘De column was op het randje, maar ging er niet overheen. Ik lees er vooral een uitdrukking van onmacht in, omdat we maar doorgaan met vervuilen. Ze denkt na over hoe dit te stoppen en gaat in op het morele dilemma: is doorgaan met vervuilen niet erger dan een pijpleiding opblazen? Dat is een vraag die je mag stellen en wat anders dan oproepen tot geweld.’

De hoofdredacteur begrijpt dat een harde column als deze mensen raakt. ‘Maar de vrijheid van columnisten is een groot goed. Bij een gezond maatschappelijk debat hoort ook dat je extremen aftast. Zolang een uiting niet strafbaar is, het feitelijk klopt en er niet te vaak en fel op de persoon wordt gespeeld, zullen wij als krant de ruimte van een columnist niet afbakenen.’

En wat vindt Asha ten Broeke zelf van de kritiek? Ze was zich zeer bewust dat ze op het randje balanceerde, zegt ze. ‘Ik heb goed opgelet dat ik niet daadwerkelijk tot geweld opriep.’ Maar, zegt ze: ‘Het is wel mijn taak als columnist om mensen aan het denken te zetten. Lezers die mij kennen weten dat ik dit filosofisch bedoel en dat ik soms provoceer om de aandacht te vragen voor een belangrijk onderwerp.’ En dat werkt. ‘Met een bom zijn mensen meteen bij de les.’

Meer over