Data

Hoe gaat het met vaccineren in Nederland en wereldwijd? De belangrijkste grafieken op een rij

Heeft begin juli iedereen die dat wil een eerste coronaprik gekregen in Nederland? En hoe verlopen de inentingscampagnes in de rest van Europa en de wereld? Op deze pagina vindt u een overzicht van toegediende doses en leveringen in Nederland, en een vergelijking van het vaccinatietempo met andere landen.

null Beeld Titus Knegtel
Beeld Titus Knegtel

Hoe gaat het met vaccineren in Nederland?

Op 6 januari is in Nederland het eerste vaccin toegediend. Hieronder ziet u het aantal uitgevoerde vaccinaties sinds die datum, tegenover de planning die minister De Jonge begin maart voor ogen had.

Hoeveel prikken worden er dagelijks gezet?

Het Nederlandse priktempo schommelt sterk, onder andere door prikpauzes en wijzigingen in de vaccinatiestrategie.

Hoeveel eerste en tweede prikken zijn er gezet?

Hieronder ziet u het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat een eerste en/of tweede prik heeft ontvangen.

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel prikken er inmiddels zijn toegediend per doelgroep. Momenteel is dit niet heel precies, omdat huisartsen geen gebruik maken van het landelijk registratiesysteem. Hierdoor heeft het RIVM nu niet voldoende zicht op de vaccinatiegraad en worden voorlopig alleen de totalen per uitvoerder gepubliceerd. Zo vallen veel thuiswonende 60-plussers onder ‘Gevaccineerd door huisartsen’ en ziekenhuismedewerkers onder ‘Gevaccineerd door overige uitvoerders.’

Welke vaccins zijn in Nederland gezet?

Onderstaande de grafiek geeft weer hoeveel doses per vaccinsoort zijn toegediend. Welke landen op dit moment relatief de meeste doses vaccins hebben toegediend ziet u in de onderstaande grafieken. In de eerste grafiek worden de EU-landen vergeleken, in de tweede grafiek wordt duidelijk welk land wereldwijd aan kop gaat.

Hoe verloopt de levering van vaccins?

Deze grafiek toont het aantal vaccins dat Nederland de afgelopen weken heeft ontvangen en de komende tijd verwacht.

Hieronder zijn de geplande leveringen op langere termijn te zien.

Hoe gaat het vaccineren in de EU?

Alle EU-landen krijgen in principe hetzelfde aantal vaccins geleverd, omgerekend naar inwonertal. De komende tijd wordt dat mogelijk anders, zo heeft Hongarije al extra Russische vaccins ingekocht. Toch verschilt het tempo van het vaccineren nu ook al behoorlijk. Hieronder ziet u het priktempo in de 27 EU-landen.

EU: Waar zijn de meeste doses vaccin toegediend?

Welke EU-landen op dit moment relatief de meeste doses vaccins hebben toegediend, ziet u in de onderstaande grafieken.

In welk EU-land is deze week het meeste geprikt?

Behalve het totaal aantal doses is ook het huidige tempo van vaccineren relevant. Hoeveel vaccins zijn afgelopen week toegediend in de verschillende EU-landen?

Snelheid van vaccineren wereldwijd

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne in de rest van de wereld? We laten hier, naast Nederland, de landen zien met het grootste aantal toegediende vaccins. U kunt zelf andere landen selecteren om weer te geven.

Waar is het grootste deel van de bevolking gevaccineerd?

Veel landen hebben inmiddels een sterke vaccinatiecampagne lopen. Waar wordt het meest geprikt? Onderstaand een grafiek met de top-15 landen en Nederland.

Waar is deze week het meeste gevaccineerd?

Ook het huidige vaccinatietempo is van belang. Hieronder ziet u de top-15 van afgelopen week en Nederland.

Welk deel van de bevolking is al volledig gevaccineerd?

Detailinformatie over alle landen waar inmiddels informatie over vaccinaties van beschikbaar is, vindt u in de onderstaande tabel.

Verantwoording en bronnen

De cijfers zijn nog niet voor alle landen compleet. Niet elk land rapporteert dagelijks over het aantal uitgevoerde vaccinaties, en anders dan bij het aantal gemelde besmettingen zijn er geen officiële Europese of wereldwijde databronnen. De wereldwijde cijfers houdt de statistische website Our World in Data zo goed mogelijk bij. Deze informatie ziet u hier.

De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het RIVM, de GGD’s en het Coronadashboard Rijksoverheid. Deze worden dagelijks bijgewerkt.

Meer over