Data

Hoe gaat het met vaccineren in Nederland en wereldwijd? De belangrijkste grafieken op een rij

Heeft begin juli iedereen die dat wil een eerste coronaprik gekregen in Nederland? En hoe verlopen de inentingscampagnes in de rest van Europa en de wereld? Op deze pagina vindt u een overzicht van toegediende doses en leveringen in Nederland, en een vergelijking van het vaccinatietempo met andere landen.

null Beeld Titus Knegtel
Beeld Titus Knegtel

Hoe gaat het met vaccineren in Nederland?

Op 6 januari is in Nederland het eerste vaccin toegediend. Hieronder ziet u het aantal uitgevoerde vaccinaties sinds die datum, tegenover de planning die demissionair minister De Jonge begin maart voor ogen had. De Nederlandse vaccinatiecijfers worden sinds 13 juli alleen op dinsdag en donderdag bijgewerkt.

Hoeveel prikken worden er dagelijks gezet?

Het Nederlandse priktempo schommelt sterk, onder andere door prikpauzes en wijzigingen in de vaccinatiestrategie.

Hoeveel eerste en tweede prikken zijn er gezet?

Hieronder ziet u het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat een eerste en/of tweede prik heeft ontvangen.

In onderstaande grafieken is de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep te zien voor thuiswonenden (inclusief zorgpersoneel).

Welke vaccins zijn in Nederland gezet?

Onderstaande de grafiek geeft weer hoeveel doses per vaccinsoort per week zijn toegediend.

Hoe verloopt de levering van vaccins?

Deze grafiek toont het aantal vaccins dat Nederland de afgelopen weken heeft ontvangen en de komende tijd verwacht.

Hieronder zijn de geplande leveringen op langere termijn te zien.

Hoe gaat het vaccineren in de EU?

Alle EU-landen krijgen in principe hetzelfde aantal vaccins geleverd, omgerekend naar inwonertal. Toch verschilt het tempo van het vaccineren behoorlijk. Zo heeft Hongarije, dat na Malta relatief de meeste doses heeft toegediend, al extra Russische vaccins ingekocht en loopt het flink voor op andere EU-landen. Bulgarije blijft achter en heeft relatief de minste inwoners gevaccineerd.

EU: Waar zijn de meeste doses vaccin toegediend?

Welke EU-landen op dit moment relatief de meeste doses vaccins hebben toegediend, ziet u in de onderstaande grafieken.

In welk EU-land is deze week het meeste geprikt?

Behalve het totaal aantal doses is ook het huidige tempo van vaccineren relevant. Hoeveel vaccins zijn afgelopen week toegediend in de verschillende EU-landen?

Snelheid van vaccineren wereldwijd

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne in de rest van de wereld? We laten hier, naast Nederland, de landen zien met het grootste aantal toegediende vaccins. U kunt zelf andere landen selecteren om weer te geven.

In onderstaande twee grafieken ziet u achtereenvolgens welk percentage van de bevolking één prik heeft ontvangen en welk deel al volledig gevaccineerd is. We tonen hier een selectie van buurlanden, grote landen en landen waar de vaccinatiecampagne al ver is gevorderd. U kunt zelf andere landen selecteren om weer te geven. Deze gegevens worden voor Nederland maar één keer per week gepubliceerd.

Waar is het grootste deel van de bevolking gevaccineerd?

Veel landen hebben inmiddels een sterke vaccinatiecampagne lopen. Waar wordt het meest geprikt? Onderstaand een grafiek met de top-15 landen en Nederland.

Waar is deze week het meeste gevaccineerd?

Ook het huidige vaccinatietempo is van belang. Hieronder ziet u de top-15 van afgelopen week en Nederland.

Welk deel van de bevolking is al volledig gevaccineerd?

Detailinformatie over alle landen waar inmiddels informatie over vaccinaties van beschikbaar is, vindt u in de onderstaande tabel.

Wat is de trend wereldwijd?

Het vaccinatietempo neemt toe, maar niet overal even snel. Onderstaande grafiek geeft het aantal gezette prikken per continent per week weer.

Verantwoording en bronnen

De cijfers zijn nog niet voor alle landen compleet. Niet elk land rapporteert dagelijks over het aantal uitgevoerde vaccinaties, en anders dan bij het aantal gemelde besmettingen zijn er geen officiële Europese of wereldwijde databronnen. De wereldwijde cijfers houdt de statistische website Our World in Data zo goed mogelijk bij. Deze informatie ziet u hier.

De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het RIVM, de GGD’s en het Coronadashboard Rijksoverheid. De grafieken worden elke dag behalve op zaterdag bijgewerkt.

Meer over