Hockeyteam

`Het hockeyteam mept terug`, kopt de Volkskrant (Kennis, 29 oktober). Wie het stuk over de hockeystick-affaire leest, krijgt de indruk dat het hockeyteam onder aanvoering van de Amerikaanse onderzoeker Michael Mann niet alleen terugmept, maar nog doeltreffend is ook....

Amsterdam Marcel Crok

Dus laat de auteur alle feiten die tegen Mann pleiten gewoonweg. Zo lezen we niet dat Mann tot op de dag van vandaag weigertde rekenprogramma`s achter de hockeystick-grafiek vrij te geven,zodat we kunnen controleren wat hij precies gedaan heeft.

Ook lezen we niets over het onderzoek dat een Amerikaansesenaatscommissie inmiddels begonnen is vanwege dit halsstarrigweigeren van Mann zijn software openbaar te maken.

De belangrijkste kritiek van McIntyre en McKitrick op dehockeystick-grafiek is dat door een fout in de statistiek éénboomsoort, de stekel-den in Californië, een doorslaggevendeinvloed heeft op de temperatuur van het hele noordelijk halfrond.Dit heeft vooral effect op `de steel` van de hockeystick. Haalje de stekel-den uit de analyse, dan verdwijnt dehockeystick-vorm en krijg je met name een warmere periode in delate Middeleeuwen te zien. Die kritiek staat nog fier overeinden is tot nu toe door niemand aangevallen. Ook dat lezen weechter niet in het Volkskrant-artikel.

Waarom heeft de redacteur McIntyre en McKitrick, die altijdbereid zijn uitleg te geven, eigenlijk niet om een reactiegevraagd?

Meer over