Hitte, file's en doping op Spelen in Atlanta

Anderhalve week voor het Olympisch vuur in Atlanta wordt ontstoken, zijn de Amerikaanse bladen Time en Newsweek begonnen met aftellen....

HANNEKE DE KLERCK

'We zijn op tijd klaar, we liggen op schema, de begroting wordt niet overschreden', is de mantra geworden van Billy Payne, hoofd van het Atlanta Comité voor de Olympische Spelen, ooit alleen een plaatselijke advocaat met de ambitieuze droom het sportevenement naar Georgia te halen. 'Misschien moeten we een kwartier voor het begin van sommige evenementen nog hier en daar wat verf opsmeren, maar voor het grootste gedeelte zijn we klaar', zegt een manager van het Comité in Newsweek.

De commercie is al hevig aanwezig (het gaat niet om going for gold, maar om going for your gold), in Coca Cola-City kosten six-packs met herinneringstekst 75 dollar, taxi-chauffeurs rekenen tijdens de Spelen 22 procent meer voor hun ritprijs met (voor 66 procent kregen ze geen toestemming), sommige parkeerplaatsen verdubbelden in prijs van 10 naar 20 dollar per dag en ziekenhuizen eisen van buitenlandse patiënten dat ze vooruit betalen.

Maar wat in Atlanta vooral een probleem wordt, aldus Time en Newsweek, is de hitte - niet zozeer voor de sporters, als wel voor het publiek, dat temperaturen van meer dan 40 graden zal moeten verdragen. Al in juni, bij oefenwedstrijden in een halfleeg stadion, moesten tientallen mensen behandeld worden voor oververhitting. Het publiek krijgt de raad een halve liter water per uur te drinken (de 'officiële' watersponsor verkoopt handzame flesjes voor haast drie dollar per stuk).

Ander probleem: het verkeer. Zelfs op rustige dagen rijden de automobilisten in Atlanta bumper-aan-bumper. Nog een probleem: veiligheid. Speciale eenheden hebben zich voorbereid op crisissituaties als een bomaanslag, een kaping op Hartsfield International Airport, gijzelingen van deelnemers, en gifgasaanvallen zoals die in de metro van Tokyo afgelopen jaar. Maar het grootste gevaar, meent de FBI, valt te duchten van straatbendes die in de enorme toestroom van toeristen en belangstellenden een gouden kans zien om hun slag te slaan.

't Zal uiteindelijk toch wel goed komen, eindigen beide bladen hun doem-verhalen.

Het komt helemaal niet goed met die Spelen in Amerika, meent daarentegen het Duitse Der Spiegel. En dat heeft niets te maken met veiligheid, met verkeer of de vochtige hitte.

Der Spiegel maakt zich druk om wat het een schandalig gebrek aan daadkrachtig optreden vindt tegen het dopegebruik in de Verenigde Staten. 'Het is ontzettend vervelend als atleten de hele tijd van dopinggebruik worden verdacht', zegt de Duitse tienkamper Paul Meier. 'Maar de controle in Amerika is zó slecht dat ik echt niemand meer vertrouw.'

Eerst de medaille, dan de moraal, kenschetst Der Spiegel de Amerikaanse opstelling. 'Dat niet meer dan het absoluut noodzakelijke ondernomen wordt, heeft te maken met de instelling van de Amerikaanse functionarissen. Ze zien doping niet als een dodelijke bedreiging van de integriteit van de sport, maar als een probleem, weliswaar lastig, maar een probleem dat door het juiste Public Relations-beleid kan worden gebagatelliseerd.'

In de VS is morele verontwaardiging over doping afwezig, meent Der Spiegel. Sterker nog: er is helemaal geen interesse voor het verschijnsel. En dat komt dan weer door de passiviteit van de Amerikaanse media (die vinden doping 'saai') en handig manoeuvreren van degenen die verantwoordelijk zijn voor het sportbeleid. En natuurlijk doordat de Amerikaanse politiek zich nauwelijks met sport bemoeit - omdat er uit Washington geen geld gaat naar 'elitesport'.

'Een echte supermacht hoeft niet met sportieve prestaties symbolisch haar macht te bewijzen - ze kan de sport aan de markt overlaten. En daarmee aan de doping.'

Hanneke de Klerck

Meer over