'Hij kwam op voor zijn volk en land'

De dood van de president in het buurland beroert de Nederlandse Antillen. Hun economie is verweven met die van Venezuela.

DOOR ONZE CORRESPONDENT JEAN MENTENS

WILLEMSTAD - 'Hugo Chávez heeft veel goeds gedaan voor zijn land', zegt Godfried, een Curaçaose arbeider van de olieraffinaderij Isla. Hij is, zoals alle Curaçaoënaars, goed op de hoogte van het reilen en zeilen van Venezuela, dat slechts enkele tientallen kilometers verderop ligt.

De Isla-raffinaderij wordt gehuurd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA - de geldmachine van Chávez. Het kaderpersoneel is er ook gedeeltelijk Venezolaans. Onder het lokale arbeiders is Chávez een held. 'De economie is daar opgebloeid, omdat hij veel bedrijven heeft genationaliseerd', zegt Godfried. 'Hij kwam op voor zijn volk en gaf ze het geld wat Venezuela toebehoorde.'

Het Koninkrijk er Nederlanden grenst aan Venezuela, zo merkte ook premier Mark Rutte op in zijn condoléanceboodschap. 'Onze landen hebben nauwe banden: historisch, cultureel en economisch. We hechten veel waarde aan die relaties. Vandaag en in de toekomst.' De economie van drie eilanden is sterk verweven met die van Venezuela. Bovendien wonen vooral op Aruba en Curaçao veel Venezolaanse migranten.

Het zijn niet allemaal Chávez-aanhangers. Vooral zij die op Curaçao zaken doen of handel drijven, staan kritisch tegenover een president die volgens hen het particulier initiatief aan banden wilde leggen in plaats van de ruimte voor ondernemers te vergroten. 'Hij pakte de elite aan, maar niet om ons de ruimte te geven', zegt Alberto, een handelaar in groenten en fruit.

Op Aruba noemde premier Mike Eman de dood van Chávez 'een groot verlies'. Hij lette op zijn woorden, want Aruba is met de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA in onderhandeling over de overname van de Arubaanse raffinaderij Valero, die al een tijdje gesloten is.

'De manier waarop Chávez politiek bedreef, is onderwerp van discussie', zei Eman, 'maar hij zal hoe dan ook door de rest van de wereld herinnerd worden als een leider die nadruk legde op de ontvoogding van een deel van de bevolking dat door velen wordt vergeten.'

Dat de onderhandelingen over Valero nog zonder resultaat zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de gezondheidstoestand van Chávez. Eman deed geen uitspraak over de gevolgen van het overlijden van de Venezolaanse president voor de onderhandelingen met de PdVSA.

Wel zei Eman te hopen dat de politieke stromingen in Venezuela hun tegenstellingen opzij zullen zetten om het leven van Chávez en de manier waarop hij zwakkeren in de samenleving een hand reikte te vieren.

undefined

Meer over