Hij heeft zijn seksualiteit met grote inspanning gesublimeerd

Johannes Paulus II pleit voor seksuele onthouding. 'Wat hem is gelukt, moet iedereen lukken.'

München, 19 november 1980
Het resultaat van een enquête onder de katholiek-kerkelijk georganiseerde jeugd, in de pers gepubliceerd. Driekwart van de ondervraagden is voor geslachtsverkeer (vreselijk woord) voor het huwelijk, hoewel ze beseffen dat ze daarmee in strijd handelen met de kerkelijke leer, die voor hen gezaghebbend is, dat ze dus 'zondigen'.

Ze zijn allemaal tegen abortus, maar vóór anticonceptie. Ze staan bijna allemaal positief ten opzichte van de kerk, maar ze willen hun christenzijn volgens hun eigen geweten vormgeven. Toch is de traditie nog zo sterk dat de meesten lijden onder de tegenstelling tussen hun innerlijke beslissing en de officiële moraal.

Ik bedenk dat de paus toch ooit een boek heeft geschreven over seksualiteit en liefde. Ik denk na over die man Wojtyla. Hij is in staat tot liefde en potent. Hij heeft zijn seksualiteit met de grootste inspanning gesublimeerd. En gecompenseerd met de wil tot macht. Nu eist hij van al zijn priesters strenge abstinentie. Wat hem is gelukt, zo denkt hij, moet iedereen lukken.

Ik denk ook na over deze jeugd. Daarbij komt het gedicht van Brecht in mijn hoofd over de twee kraanvogels die naast elkaar vliegen in het lege luchtruim: So ist die Liebe Liebenden ein Halt ('zo is de liefde een houvast voor geliefden', red.).

Luise Rinser (1911-2002), Duitse schrijfster en activiste. Fragment uit Bij de tijd - Dagboek 1967-1988; vertaling Ria van Hengel; Nijgh & Van Ditmar, 1991.

Meer over