Hettema verkocht aan kwekers en werknemers

Hettema in Emmeloord, het grootste particuliere pootaardappelbedrijf van Nederland, krijgt andere eigenaars. De nazaten van Hette Hettema, die het bedrijf bijna honderd jaar geleden oprichtte in het Friese Beetgum, verkopen het bedrijf aan de bij het bedrijf aangesloten kwekers, telers en de huidige en vroegere werknemers....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Deze groep van rond zeshonderd potentiële aandeelhouders konden voor een bedrag van minstens vijfduizend en hoogstens 100 duizend gulden inschrijven op certificaten van aandelen Hettema. De belangstelling is dermate groot dat de verkoop kan doorgaan. Een woordvoerder van het bedrijf kan niet zeggen hoeveel mensen gebruikt maakten van de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van Hettema.

De familie Hettema bemoeit zich al vele jaren niet meer met de dagelijkse gang van zaken. Tsjisse en Fokke Hettema, twee zoons van de oprichter zetten het bedrijf na diens overlijden voort, maar zij kregen geen opvolgers.

Hettema haalde in het seizoen 1994/1995 een omzet van 158 miljoen gulden en is goed voor rond 20 procent van de totale Nederlandse export van pootaardappelen. De winst bedroeg 5,2 miljoen gulden.

Meer over