Hetenachtsdroom

In Hetenachtsdroom probeert de journalist John Jansen van Galen de geschiedenis van het Surinaamse zelfbewustzijn te achterhalen, dat is de geschiedenis van een nationalisme dat van begin af aan een kwakkelend bestaan heeft geleid en nooit tot bloei gekomen is, en van een grote culturele onzekerheid....

Michaël Zeeman

Van Galen is, samen met zijn collega John Albert Jansen - de bescheiden maker van een aantal innemende culturele televisiedocumentaires - een documentaire aan het maken over de culturele vereniging Wie Eegie Sanie (Onze Eigen Dingen). Die vereniging werd een halve eeuw geleden in Nederland opgericht, door Surinaamse studenten en

enkele andere vertegenwoordigers van de Su ri naamse culturele elite. Ze is de bakermat geweest van zowel een culturele als een poli tie ke beweging, maar ze heeft in de halve eeuw van haar bestaan betrekkelijk weinig succes geboekt.

Van Surinaams nationalisme is nooit veel gekomen en de culturele onzekerheid is gebleven. De vraag is hoe dat komt. In een zestiental reportages probeert Van Galen daar achter te komen: hij gaat praten met de oprichters, daar en hier, hij gaat kijken in de Surinaamse culturele instellingen. Op een rustige, nieuwsgierige en vooral: niet-vooringenomen manier, probeert hij uit te zoeken waar de culturele eigenheid van Suriname in schuilt en waarom ze zich zo verwrongen en schuw manifesteert.

Het antwoord ligt in de geschiedenis van Suriname, de ongeschreven geschiedenis van het product van de Nederlandse slavenhandel, en in de hoogmoedige omgang van Ne derland met zijn meest deerniswekkende kolonie. Dat zijn twee pijnlijke verhalen, waar van zelfs een sympathiserende, witte Ne derlander zich pijnlijk slecht bewust is. Hetenachtsdroom is een liefdevol geschreven geschiedenis van een ongelijke verhouding, van onverschilligheid en knechting.

Meer over