#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

Elf dagen voor de troonswisseling stelt Bas Paternotte verheugd vast dat aanhangers van de republiek nog altijd geen vuist kunnen maken in Nederland. Republikein Anjo Clement reageert stekelig op die bewering.

Beste Anjo Clement,

Ik heb de indruk dat het niet zo wil vlotten met uw Nieuw Republikeins Genootschap. Ik las dat jullie tweeduizend leden hebben en dat het genootschap een salarisverlaging (!) bepleit voor de aanstaande koning. Betekent dit dat jullie hoop op een republiek vervlogen is? En een BN'er, waar zijn jullie BN'ers? Die heb je tegenwoordig - helaas - nodig om je punt naar voren te brengen.

Enfin, tweehonderd jaar nadat de latere koning Willem I landde op de kust van Scheveningen, kijkt het merendeel van de Nederlandse bevolking vol dankbaarheid om naar koningin Beatrix en reikhalzend uit naar de komst van het nieuwe vorstenpaar.

De monarchie is dan ook van het volk, niet van het Huis van Oranje. Met de artikelen 30 en 35 van de Grondwet heeft het politieke bestel de mogelijkheid de Oranjes af te zetten en als dat gewenst is de republiek uit te roepen. Toch is dat niet gebeurd. Dat heeft vooral te maken met de populariteit van 'de Familie'. Indien de koninklijke familie - de omstreden De Bourbon de Parma's uitgezonderd - zich zou verenigen in een eigen politieke partij en in haar geheel op de kieslijst zou gaan staan, zou die partij met absolute zekerheid de verkiezingen winnen.

Het alternatief is de republiek, met als staatshoofd een president. De zoektocht naar een president zou ongetwijfeld uitmonden in politiek gekissebis - het is in ons land al niet eens mogelijk ordentelijk een kabinet in de steigers te zetten.

Laten we de franje van Oranje uitbuiten ten gunste van de Nederlandse handelsbetrekkingen. Daarmee valt meer te behalen dan met -excusez le mot- een Hollandse boerenlul van PvdA- of VVD-huize die tijdens galadiners met de groten der aarde moeite heeft zijn mes en vork uit elkaar te houden.

Nederland heeft zijn koningshuis nodig, en andersom geldt hetzelfde. Voorwaar, één natie onder én met Oranje.

Beste Bas Paternotte,

Uw brief in een notendop: het is een half A4'tje met door orangisten gehanteerde argumenten die niet zijn gecontroleerd - sterker: uit de duim zijn gezogen.

Ten eerste is het onjuist dat het merendeel van de Nederlanders vol dankbaarheid omkijkt naar Beatrix. Onderzoek van Maurice de Hond heeft uitgewezen dat 20 procent van de Nederlanders zichzelf monarchist noemt. Daar staat tegenover dat ook zo'n 20 procent van de bevolking zichzelf republikein noemt. De overige 60 procent kun je grofweg in twee even grote groepen verdelen. De ene 30 procent neigt naar de monarchie, maar heeft geen bezwaar tegen de komst van een republiek. Omgekeerd neigt de andere 30 procent naar de republiek, zonder bezwaar te hebben tegen de huidige monarchie. Dus: hoezo 'het merendeel van de bevolking kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe vorstenpaar'?

Dan uw tweede punt, waarin u het fabeltje opvoert van het enorme economisch belang van de Oranjes voor de Nederlandse handelsbetrekkingen.

Ook hiernaar is onderzoek gedaan. De exportcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar die landen waar gedurende de laatste tien jaar een Nederlands staatsbezoek heeft plaatsgevonden, laten zien dat er geen enkele relatie is tussen die exportcijfers en het afgelegde staatsbezoek.

Dit onderzoek is door ons in eigen beheer uitgevoerd, waarbij uiteraard de verdachtmaking de wereld in is gebracht dat het onderzoek selectief zou zijn. Edoch, enkele maanden later kwam Het Financieele Dagblad tot dezelfde conclusie. Ook Quote publiceerde enige maanden geleden een artikel met diezelfde strekking.

Tot slot: Nederland heeft als oudste republiek in Europa eeuwen bewezen zonder monarch te kunnen. Waarom dan nu twijfelen aan de capaciteiten van ons Nederlanders?

Anjo Clement is voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap.

@RepNL

Bas Paternotte is adjunct-hoofdredacteur van ThePostOnline.nl en columnist voor Geenstijl.nl.

@baspaternotte

Volkskrant.nl/ HetDuel

Op deze plek #HetDuel, waarin interessante auteurs wekelijks in briefvorm de degens kruisen. De openingszetten van de uitdager kunt u donderdag al lezen op Volkskrant.nl.

undefined

Meer over